ƯU ĐÃI ĐẶC BIỆT

Miễn Phí Truy Cập Kho Tư Liệu Khổng Lồ Việt Lạc Sớ

Form Thẻ truy cập

Quý Thầy sẽ được truy cập vào kho tư liệu khổng lồ của Việt Lạc Sớ để tìm kiếm

Hàng ngàn đầu sách

Hàng ngàn mẫu lòng sớ

Các mẫu phan, bùa, hịch…

Cùng vô vàn kiến thức từ cơ bản tới chuyên sâu

Quý Thầy chỉ mất 168k phí tạo tài khoản truy cập hệ thống

Là công sức của tập thể 20 người trong suốt 5 năm tìm tòi, tổng hợp và phân loại.

Kho tư liệu gồm hàng ngàn lòng sớ, font chữ, sách cổ, sách cúng, bùa, hình, file ghi âm, hát văn…

Lượng dữ liệu vẫn đang tăng lên từng ngày vì chúng tôi vẫn liên tục sưu tầm, biên soạn và bổ sung…

Riêng việc lưu trữ kho dữ liệu này cũng cần đến hơn 200 chiếc USB 16GB

Ưu đãi chỉ dành cho 100 Quý Thầy nhanh tay nhất đăng ký