Tranh Bà Chúa Sơn Trang

Kích thước: 60cm, 80cm,… có nhận sản xuất theo kích thước yêu cầu riêng.
Chất liệu: Fomex cứng
Bộ gồm 1 bức.