Sớ Sao

Ở cùng một tuổi, cùng một năm nhưng nam giới và phụ nữ có sao chiếu mệnh khác nhau, luân phiên theo 9 sao. Trong năm nếu gặp sao tốt, trung bình hay xấu sẽ gặp những chuyện tương ứng với sao đó. Mức độ tốt xấu của các sao như sau:

  • Sao tốt: Mộc đức, thái âm, thái dương, thủy diệu
  • Trung bình: Thổ tú
  • Sao xấu: Kế đô, vân hớn, thái bạch, la hầu
Mã: 3172 Danh mục: , Từ khóa: ,

02473 000 808