Sớ Giải Tam Tai

Hạn tam tai là hạn của 3 năm liên tiếp đến với mỗi tuổi. Trong một đời người, cứ 12 năm thì có 3 năm liên tiếp gặp hạn tam tai. Thường thì hạn năm giữa là nặng nhất.

Những người bị tam tai cần tránh:

  • Tránh cưới gả (đối với nam), hùn vốn, làm nhà, sửa nhà, mua nhà và kỵ đi sông đi biển.
  • Tiếp tục làm những việc đã làm từ trước thì thường không bị ảnh hưởng nặng.
  • Không nên khởi sự trong những năm bị Tam tai.
Mã: 2949 Danh mục: Từ khóa:

02473 000 808