Hòm sớ Việt Lạc màu vàng

Hãng sản xuất: Việt Lạc Sớ
Xuất xứ: Trung Tâm Khoa Học Tín Ngưỡng Việt Lạc Sớ
Đơn vị tính: Tờ
Số lượng: 1000/tập
Kích thước: 95×340 mm
Định lượng: 80 Gram

Danh mục:

02473 000 808