Hòm sớ Việt Lạc màu đỏ

  • Hãng sản xuất: Việt Lạc Sớ
  • Xuất xứ: Trung Tâm Khoa Học Tín Ngưỡng Việt Lạc Sớ
  • Đơn vị tính: Tờ
  • Số lượng: 1000/tập
  • Kích thước: 95×340 mm
  • Định lượng: 80 Gram
Danh mục:

02473 000 808