Giấy in sớ nền đỏ A3, A3s, A2

  • Hãng sản xuất: Việt Lạc Sớ
  • Xuất xứ: Trung Tâm Khoa Học Tín Ngưỡng Việt Lạc Sớ
  • Đơn vị tính: Tờ
  • Số lượng: 1000/tập
  • Kích thước: 297×420mm, 297×470 mm, 420×594mm
  • Đóng ấn: Không ấn
Danh mục:

02473 000 808