Dấu ngũ hổ cao su

Thông tin sản phẩm:

  • Hãng sản xuất: Việt Lạc Sớ
  • Xuất xứ: Trung Tâm Khoa Học Tín Ngưỡng Việt Lạc Sớ
  • Đơn vị tính: Chiếc
  • Kích Thước: 5 cm; 7,5 cm, 9cm…
  • Chất liệu: Gỗ, nhựa, cao su

02473 000 808