Dấu bát quái gỗ

Thông tin sản phẩm:

  • Hãng sản xuất: Việt Lạc Sớ
  • Xuất xứ: Trung Tâm Khoa Học Tín Ngưỡng Việt Lạc Sớ
  • Đơn vị tính: Chiếc
  • Kích Thước: 4*4 cm; 5*5 cm; 6*6 cm…
  • Chất liệu: Đá, đồng, cao su, thấm mực, liền mực

02473 000 808