Bộ tranh Tam Tòa Thánh Mẫu

Kích thước: 60 cm, 80 cm, có nhận sản xuất theo kích thước yêu cầu riêng.
Chất liệu: Fomex cứng
Bộ gồm 3 bức.