Bộ tranh tam phủ 80cm xốp

750,000 

Hãng sản xuất: Việt Lạc Sớ
Xuất xứ: Trung tâm khoa học tín ngưỡng Việt Lạc Sớ
Đơn vị tính: Bức
Kích thước: 80cm
Chất liệu: Xốp fomex

Danh mục:

02473 000 808