Giấy tập viết thư pháp Ô Mễ 9x9cm (28 ô) 70 tờ

45,000 

Hãng sản xuất: Việt Lạc Sớ
Xuất xứ: Trung tâm khoa học tín ngưỡng Việt Lạc Sớ
Kích thước: 9x9cm (28 ô/tờ)
Đóng gói: 70 tờ/tập

02473 000 808