Tranh Phật Bà Nghìn Tay

Kích thước: 60 cm, 80 cm, có nhận sản xuất theo kích thước yêu cầu riêng.
Chất liệu: Fomex cứng
Bộ gồm 1 bức.