CÔNG TY TNHH VILAPA

Số 84 tổ dân phố Kiên Thành, Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội

Tên Ngân HàngThông tin tài khoản
VietcombankChủ tài khoản: Ông Trần Ngọc Thoan
Số tài khoản: 054 100 021 1134
Ngân hàng: Vietcombank chi nhánh Chương Dương, Hà Nội
AgribankChủ tài khoản: Ông Trần Ngọc Thoan
Số tài khoản: 3120 205 850 767
Ngân hàng: Agribank chi nhánh Gia Lâm,Hà Nội
TechcombankChủ tài khoản: Ông Trần Ngọc Thoan
Số tài khoản: 1912 9495 3500 14
Ngân hàng: Techcombank chi nhánh Long Biên, Hà Nội
VietinbankChủ tài khoản: Ông Trần Ngọc Thoan
Số tài khoản: 109006087244
Ngân hàng: Vietinbank chi nhánh Hai Bà Trưng – Hội sở
BIDVChủ tài khoản: Ông Trần Ngọc Thoan
Số tài khoản: 15110 000484853
Ngân hàng: BIDV chi nhánh Thành Đô, Long Biên, Hà Nội