Tìm hiểu về Mõ Cá Kình

Tìm hiểu về Mõ Cá Kình

Mõ cá: Mõ cá là loại mõ được điêu khắc hình con cá, đúng như trong truyền thuyết ở trên...

Đặc điểm của Ấn Tam Phủ

Đặc điểm của Ấn Tam Phủ

Tam phủ là danh từ để chỉ ba vị thần thánh trong hệ thống tín ngưỡng Việt Nam gồm: Mẫu Thượng Thiên, Mẫu Thượng Ngàn và Mẫu...

Tìm hiểu về Trống

Tìm hiểu về Trống

Trống là nhạc cụ lâu đời nhất và phổ biến nhất trên thế giới, và thiết kế của nó về...

Thanh la là gì

Thanh la là gì

Thanh la là một trong những loại nhạc cụ dân tộc độc đáo của dàn nhạc dân gian Việt Nam. 

Page 1 of 2 1 2