Khoa cúng Sơn Trang

Khoa cúng Sơn Trang

Sắc cầu triệu thỉnh sơn lâm công chúa, mười hai bộ sơn trang, các mán các mường, man ri lừng...

Khoa Cúng Tạ Đàn

Khoa Cúng Tạ Đàn

NỘI DUNG KHOA CÚNG TẠ ĐÀN Chuẩn bị mấy mâm cơm, lục cúng để cúng tạ đàn. CỬ HƯƠNG TÁN...

Khoa Cúng Trai Thiên

Khoa Cúng Chúng Sinh

  NỘI DUNG KHOA CÚNG CHÚNG SINH   Quán âm tán:  Lễ thỉnh Ốc Tiêu Diện Nhiên Vương Quán Âm...

Khoa Cúng Trai Thiên

Khoa Cúng Trai Thiên

NỘI DUNG KHOA CÚNG TRAI THIÊN   Khoa cúng này dùng vào các dịp cúng tạ đàn, tạ ân chư...

Khoa cúng Xe Mới

Khoa cúng Xe Mới

Nếu như trước kia, dân gian vẫn thường quan niệm "con trâu là đầu cơ nghiệp" thì ngày nay, những...

Ý nghĩa của Lễ Cầu Siêu

Khoa Lễ Vô Thường

  KHOA LỄ VÔ THƯỜNG (Dành cho người ốm lâu mà không chết được)   NHẤT THIẾT CUNG KÍNH CHÍ...

Page 1 of 3 1 2 3