Chùa Hội Xá – Long Biên

Chùa Hội Xá – Long Biên

Chùa có tên chữ là Linh Tiên tự (chùa Linh Tiên) được xây dựng trong quy hoạch chung về kiến...

Page 2 of 6 1 2 3 6