Chuyên đề: Nghi lễ

Cách cúng rằm tháng 7

Cúng rằm tháng bảy hay còn gọi cúng Tết Trung Nguyên, cúng Vu Lan báo hiếu tại nhà thường có ...

BÁN KHOÁN

Phàm trẻ con khó nuôi hoặc phạm giờ thì người ta thường bán lên chùa cho Đức Ông Cấp Cô ...

BAN NGHI LỄ

Ban nghi lễ là một thành phần nhân sự thành kính phụ giúp hành lễ đúng nghi thức, hợp lẽ ...

TỤC BÁN KHOÁN

Trong dân gian, khi đứa trẻ sinh ra phạm vào giờ hung như: Giờ thiết xà, giờ kim tỏa, giờ ...

Page 8 of 10 1 7 8 9 10