Thẻ: xem tuổi

Cách Xem Tướng Người

Cách Xem Tướng Người

Xem tướng người của ông Khổng Minh dạy ra . Dạy xem về XƯƠNG-DA-GAN-MÁT-RUỘT-LÔNG-MỒM-MỎ-MÓNG-RĂNG-SỪNG- CHÂN. Người nào sinh được đắc ...