Thẻ: văn khấn sao thái bạch

Văn Khấn Sao Mộc Đức

Văn Khấn Sao Mộc Đức

Sao Mộc Đức là phúc tinh trong Cửu Diệu của niên hạn, tốt cho cả nam và nữ. Người được sao ...

Văn khấn sao thủy diệu

Văn Khấn Sao Kế Đô

Sao Kế Đô là một sao hạn kỵ cho cả nam lẫn nữ. Sao Kế Đô 2021 là một trong ...

Văn Khấn Sao Vân Hớn

Văn Khấn Sao Vân Hớn

Sao Vân Hớn (Vân Hán) thuộc hành Hỏa là một trong những sao trung tính ảnh hưởng đến cuộc sống ...

Văn khấn sao Thái Bạch

Văn khấn sao Thái Bạch

Sao Thái Bạch là một trong hung tinh mạnh nhất trong hệ thống cửu diệu niên hạn. Sao Thái Bạch ...