Thẻ: văn khấn sao thái âm

Văn Khấn Sao Mộc Đức

Văn Khấn Sao Mộc Đức

Sao Mộc Đức là phúc tinh trong Cửu Diệu của niên hạn, tốt cho cả nam và nữ. Người được sao ...

Văn Khấn Sao Thái Âm

Văn Khấn Sao Thái Âm

Sao Thái âm là một ngôi sao chiếu mệnh trong hệ thống Cửu Diệu. Thực hiện chức năng chiếu mệnh ...