Thẻ: văn khấn sao kế đô

Văn Khấn Sao Thái Âm

Văn Khấn Sao Thái Âm

Sao Thái âm là một ngôi sao chiếu mệnh trong hệ thống Cửu Diệu. Thực hiện chức năng chiếu mệnh ...

Văn khấn sao thủy diệu

Văn Khấn Sao Kế Đô

Sao Kế Đô là một sao hạn kỵ cho cả nam lẫn nữ. Sao Kế Đô 2021 là một trong ...