Thẻ: văn khấn phóng sinh

Lễ Tạ Tất Niên

Văn Lễ Trừ Tịch Tất Niên

Tất niên hay cúng Tất niên, Lễ tất niên, tiệc Tất niên là một nghi thức nhằm ghi nhận việc kết thúc một năm và ...

Văn khấn Phóng Sinh

Văn khấn Phóng Sinh

Nghi thức cúng phóng sinh ở nhà hay ở chùa là ví dụ điển hình về giáo pháp căn bản ...