Thẻ: văn khấn dâng sao

KHOA CÚNG VỀ NHÀ MỚI

KHOA CÚNG VỀ NHÀ MỚI

   AN TRẠCH PHẦN SÀI - SÁM TẠ THỔ CÔNG. TRÌ CHÚ Tịnh pháp giới chân ngôn Văn thù hộ ...