Thẻ: văn khấn chúng sinh

Văn khấn chúng sinh

Văn khấn chúng sinh

Lễ cúng chúng sinh hay còn gọi là cúng bố thí cho các cô hồn khi tại thế sa cơ ...