Thẻ: lễ gia tiên

Lễ Tạ Tất Niên

Lễ Tạ Tất Niên

Cúng tất niên là một trong những lễ cúng quan trọng vào dịp cuối năm của người Việt. Theo truyền ...

Ý nghĩa của Lễ Cầu Siêu

Ý nghĩa của Lễ Cầu Siêu

1, Cầu siêu (Phật giáo) Cầu siêu trong Phật giáo, pháp sự (Hōji (Nhật: 法事 Hepburn: Hōji?)), pháp yếu (Hōyō (Nhật: 法要 Hepburn: Hōyō?)) hoặc pháp hội (tiếng Trung: 法會/ Fǎ huì) dịch theo nghĩa đen là "sự ...