Ý nghĩa của Lễ Cầu Siêu

Ý nghĩa của Lễ Cầu Siêu

1, Cầu siêu (Phật giáo) Cầu siêu trong Phật giáo, pháp sự (Hōji (Nhật: 法事 Hepburn: Hōji?)), pháp yếu (Hōyō (Nhật: 法要 Hepburn: Hōyō?)) hoặc pháp hội (tiếng Trung: 法會/ Fǎ huì) dịch theo nghĩa đen là "sự ...