Thẻ: khoa cúng trình xe

Khoa Cúng Tạ Đàn

Khoa Cúng Tạ Đàn

NỘI DUNG KHOA CÚNG TẠ ĐÀN Chuẩn bị mấy mâm cơm, lục cúng để cúng tạ đàn. CỬ HƯƠNG TÁN ...

Khoa Cúng Trai Thiên

Khoa Cúng Chúng Sinh

  NỘI DUNG KHOA CÚNG CHÚNG SINH   Quán âm tán:  Lễ thỉnh Ốc Tiêu Diện Nhiên Vương Quán Âm ...

Khoa cúng Xe Mới

Khoa cúng Xe Mới

Nếu như trước kia, dân gian vẫn thường quan niệm "con trâu là đầu cơ nghiệp" thì ngày nay, những ...