Thẻ: khoa cúng thổ công

Khoa cúng thổ công

Khoa cúng thổ công

Đối với tín ngưỡng thờ kính Thổ công, mỗi khi làm việc có đụng chạm đến đất đai: xây cất, đào ao, đào ...

Khoa cúng Gia tiên

Khoa cúng Gia tiên

Khi nhắc về phong tục truyền thống của người Việt, không thể nào bỏ qua nghi thức cúng gia tiên vô cùng ...

Page 2 of 2 1 2