Thẻ: khoa cúng gia tiên

Khoa cúng Thánh Mẫu

Khoa cúng Thánh Mẫu

Thượng lai văn sớ tuyên bạch vân chu, tấu đối bằng mậu kỷ thần linh, biến hóa tạ bính đinh ...

Khoa cúng Sơn Trang

Khoa cúng Sơn Trang

Sắc cầu triệu thỉnh sơn lâm công chúa, mười hai bộ sơn trang, các mán các mường, man ri lừng ...

Khoa Cúng Tạ Đàn

Khoa Cúng Tạ Đàn

NỘI DUNG KHOA CÚNG TẠ ĐÀN Chuẩn bị mấy mâm cơm, lục cúng để cúng tạ đàn. CỬ HƯƠNG TÁN ...

Khoa Cúng Trai Thiên

Khoa Cúng Chúng Sinh

  NỘI DUNG KHOA CÚNG CHÚNG SINH   Quán âm tán:  Lễ thỉnh Ốc Tiêu Diện Nhiên Vương Quán Âm ...

Khoa cúng Xe Mới

Khoa cúng Xe Mới

Nếu như trước kia, dân gian vẫn thường quan niệm "con trâu là đầu cơ nghiệp" thì ngày nay, những ...

Ý nghĩa của Lễ Cầu Siêu

Khoa Lễ Vô Thường

  KHOA LỄ VÔ THƯỜNG (Dành cho người ốm lâu mà không chết được)   NHẤT THIẾT CUNG KÍNH CHÍ ...

Khoa Cúng Trầm Lịch

Khoa Cúng Trầm Lịch

NỘI DUNG CỦA KHOA CÚNG TRẦM LỊCH ( Cúng Cho Người Chết Đuối) Hương phụng hiến, cúng dường thập phương ...

Khoa cúng Tạ Mộ

Khoa cúng Tạ Mộ

Lễ tạ mộ là một trong những nghi lễ truyền thống quan trọng của người Việt ý nghĩa nuôi dưỡng ...

Page 1 of 2 1 2