Tín ngưỡng Thờ Mẫu trong quá trình hội nhập kinh tế văn hóa

Chúng ta đã biết, giữa văn hóa với kinh tế- xã hội có một mối quan hệ chặt chẽ với nhau và tín ngưỡng chính là một trong những yếu tố cấu thành nên văn hóa. Ngày nay, trong bối cảnh đất nước bước vào quá trình hội nhập kinh tế, văn hóa sâu rộng,…

Vai trò của tín ngưỡng thờ mẫu trong đời sống

Tín ngưỡng thờ Mẫu xuất hiện từ rất sớm, nó đã tồn tại cùng chiều dài lịch sử của dân tộc. Vì vậy, thật dễ hiểu khi nó có vai trò rất lớn, ảnh hưởng đến đời sống văn hóa, chính trị – xã hội. Thờ Mẫu đã phản ánh được trong lịch sử văn…

Vai trò của tín ngưỡng Thờ Mẫu trong đời sống tinh thần và đạo đức truyền thống

Đời sống tinh thần, đạo đức của mỗi cá nhân nói riêng hay mỗi dân tộc nói chung chịu ảnh hưởng từ nhiều yếu tố. Trong đó, không thể phủ nhận rằng, tín ngưỡng là một trong những điều có sức tác động mạnh mẽ. Vậy, là một tín ngưỡng lâu đời của dân tộc…

Sự xuất hiện của Thánh Mẫu Liễu Hạnh với sự phát triển từ Mẫu Tam Phủ đến Mẫu Tứ Phủ

Thờ Mẫu là một trong những tín ngưỡng có bề dày lịch sử lâu đời nhất ở Việt Nam. Truyền rằng, ban đầu, nhân dân ta thường thờ Mẫu Tam Phủ: Mẫu Thượng Thiên, Mẫu Thượng Ngàn và Mẫu Thoải. Về sau, trong giai đoạn từ thế kỷ 16 đến thế kỷ 18, xã hội…

Nguồn gốc tín ngưỡng Thờ Mẫu

Không biết tự bao giờ, tâm linh – tín ngưỡng đã là điều đóng vai trò quan trọng đối với đời sống người dân Việt. Trong đó, Thờ Mẫu là 1 tín ngưỡng dân gian xuất hiện từ rất sớm trong đời sống văn hóa của người Việt, mang đậm chất bản địa, nguyên thuỷ…

02473 000 808