Tín ngưỡng thờ Ông Hoàng Mười

Đền ông Hoàng Mười tọa lạc tại làng Xuân Am, xã Hưng Thịnh, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An (còn được gọi là Mỏ Hạc linh từ, hay Đền Xuân Am) được xây dựng vào thế kỉ XVII, dưới thời hậu Lê. Trong dân gian từ xưa đến nay vẫn còn lưu truyền nhiều truyền…

Tìm hiểu về các cấp bậc Thành Hoàng

Theo sách Việt Nam phong tục, thì mỗi làng thường thờ một vị Thành hoàng làng hoặc thờ nhiều vị nhưng có một vị làm chủ thần. Thành hoàng thường được thờ ở đình, miếu hay nghè tuy nhiên đôi khi có nơi thờ Thành hoàng ở chùa theo mô típ “Tiền thần hậu phật”….

Vai trò liên kết cộng đồng của tín ngưỡng thờ Thành Hoàng

Tín ngưỡng Thành hoàng đóng vai trò liên kết cộng đồng người trong một cộng đồng lãnh thổ nông nghiệp hữu hạn, làm nơi quy tụ tâm linh cho cư dân. Thành hoàng chứng kiến đời sống của dân làng, ban phúc độ trì cho những người trung hiếu, hiền lành, giáng họa trừng phạt…

Tín ngưỡng thờ Thành Hoàng góp phần bảo tồn văn hóa và là chỗ dựa tinh thần cho nhân dân

Thành hoàng làng là một trong những thành tố văn hóa đã tồn tại và phát triển qua bao nhiêu thế hệ của dân tộc. Cùng với sự gắn bó xuyên suốt lịch sử dân tộc, nó đã chứng tỏ được những vai trò quan trọng của mình đối với đời sống nhân dân. Bảo…

Nguồn gốc và đặc điểm tín ngưỡng thờ Thành hoàng của người Việt

Ở các làng xã nông thôn Việt Nam, Thành hoàng là một niềm tin thiêng liêng, một chỗ dựa tinh thần cho cộng đồng từ bao đời nay. Thờ cúng Thành hoàng cũng giống như thờ cúng tổ tiên, nó mang đậm dấu ấn tâm linh và thể hiện quan niệm “uống nước nhớ nguồn”…

Tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên có từ bao giờ?

Tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên xuất hiện từ khi nào? Cho đến nay có khá nhiều các giả thuyết, nó được hình thành vào thời Bắc thuộc, cùng với những ảnh hưởng của văn hóa Hán. Nhưng một số vấn đề được trao đổi: liệu thời điểm ra đời có thể sớm hơn không?…

Thờ cúng tổ tiên trong gia đình và gia tộc

Như chúng ta đã biết, Giỗ tổ Hùng Vương là một sự thể hiện của tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên ở tầm quốc gia, được thờ cúng vào cùng một ngày với sự tham gia của mọi tầng lớp nhân dân trong cả nước. Nhưng trong nội bộ mỗi gia đình, mỗi gia tộc,…

Tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên: Đặc trưng nổi bật của bản sắc văn hóa Việt

Trong các hình thái tín ngưỡng dân gian, thờ cúng tổ tiên là một loại hình tín ngưỡng cổ truyền phổ biến nhất của người Việt Nam. Là người Việt Nam thì ” mọi người đều thờ cúng tổ tiên, mọi người đều thờ ông bà”. Thờ cúng tổ tiên đã trở thành một tập…

Tín ngưỡng thờ quốc tổ Hùng vương

Chúng ta biết rằng, nghi thức tế tự của tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên gồm ba bộ phận, thứ nhất là tế tự tại gia đình, thứ hai tế tự tại làng xóm (chủ yếu là tín ngưỡng thờ Thành hoàng) và thứ ba tế tự quốc gia. Trên cơ sở đó, tự bao…

Tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên là gì?

Tín ngưỡng của tục thờ cúng tổ tiên là quan niệm về sự tồn tại của linh hồn và mối liên hệ giữa người đã chết và người sống (cùng chung huyết thống) bằng con đường hồn về chứng kiến, theo dõi hành vi của con cháu, quở trách hoặc phù hộ cuộc sống của…

02473 000 808