Category: Phật học ứng dụng
1
ĐẠO ĐỨC CĂN BẢN CỦA NGƯỜI PHẬT TỬ
0

Trong thời đại văn minh vật chất, chủ nghĩa thực dụng đang xói mòn lương tâm, đạo đức này, người Phật tử chân chính nếu không biết tu dưỡng mình thì sẽ đụng ...

0
Thực tập tâm từ
0

Phật đã nói rằng: “Sau khi dùng tâm quan sát toàn bộ thế gian, ta không thấy có ai thương yêu người khác hơn chính mình. Vì vậy, những người yêu thương bản ...

0
Nội hàm chúng diệu, ngoại ứng quyền cơ
0

Thành hội Phật giáo TP.HCM được thành lập sớm nhất so với các tỉnh, thành khác, sau khi Đại hội Phật giáo toàn quốc thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam ...

0
Tỉnh thức & hiểu biết
0

Vấn đề quan trọng là phải trải nghiệm chứ không tin suông. Để làm được thế, chúng ta phải chú tâm. Trong bài kinh Kalama nổi tiếng, thường được nhắc đến, ...

0
Kính Phật, trọng Tăng
0

Trong ba ngôi Tam bảo, Phật là đấng tôn quý vô thượng không có gì phải nghĩ bàn. Pháp của Phật cũng là cao sâu mầu nhiệm, người đời vẫn tin và hành theo. Duy ...

0
Hiển bày Chánh pháp
0

Sau mỗi thời tụng kinh, người đệ tử Phật thường nguyện “Phật nhật tăng huy, Pháp luân thường chuyển”. Nguyện cho ánh sáng Phật pháp thường chiếu rọi soi sáng ...

0
Chiến đấu với phiền não
0

Chiến đấu với phiền não là chiến đấu với lòng tham, sự căm ghét, mê lầm, v.v… đây là những kẻ thù. Trong tu tập theo con đường của Bụt, chúng ta chiến đấu ...

0
Chuyển hóa tham sân si
0

Phiền não của chúng sanh thì vô lượng vô biên nhưng tham sân si là căn bản. Tham sân si còn được gọi là ba độc, giết chết an lạc và hạnh phúc của con người. ...

0
Đạo đức căn bản của người Phật tử
0

Đạo đức là căn bản của Phật tử vì chúng ta đang sống trong thời văn minh vật chất, chủ nghĩa thực dụng đang xói mòn đạo đức, lương tâm con người. Ta đang ...

0
Lập hạnh không nói dối
0

Người Phật tử khi bước vào đạo, thọ trì ba pháp quy y và năm điều giới cấm, trong đó có việc lập hạnh không nói dối. Cứ ngỡ rằng đây là chuẩn mực đạo đức căn ...

Việt Lạc Sớ
pht-hc-ng-dng
Register New Account
Reset Password