Category: Khoa phạm
0
Tam Giáo Chính Độ Thực Lục – [三教正度實錄]
2

Pháp Sư Huyền Trí Độ nhân vô lượng. Phúc cho nhà, phúc cho nước, phúc đến sinh dân; Độ cho con, độ cho cháu, độ khắp nòi giống. Từng nghe: Nguồn gốc của Đạo ...

0
Ngọc Hạp Toản Yếu Thông Dụng – 玉匣攢要通用
3

Tóm tắt “Cách xem tuổi, xem ngày, xem vận niên, xem sao, xem ngũ hành, bói thẻ…để đoán biết việc tốt, xấu, sống lâu hay chết yểu, ngày nào nên đi buôn, ngày ...

0
Ngoại khoa khu yếu đại toàn – 外科樞要大全
2

Mô tả: Tờ tên sách, dòng bên phải: Thái y cổ tiên hiền viện tạo nguyên bản 太伊古先賢院造原本, dòng bên trái: Đinh mão tân tả 丁卯新寫. Hiệu chính vô ngoa 効正無訛. Mặt sau: ...

0
Ngũ Bách Danh Quan Thế Âm Kinh
2

Ngũ Bách Danh Quán Âm là một quyển kinh nói về năm trăm đức hiệu của Đức Quán Thế Âm Bồ-tát. Bộ kinh này không rõ xuất xứ, không có trong Đại Tạng Kinh, cũng ...

0
Phổ Độ Âm Dương Bản Kinh
2

Tóm tắt Những bài Bảo cáo, văn giáng bút của các vị Thánh Mẫu khuyên làm điều nhân, nghĩa, lễ, trí và xa lánh lợi, dục, tửu, sắc. Quý thầy muốn được ...

0
Tam Giáo Chính Độ Thực Lục – [三教正度實錄]
2

Độ nhân vô lượng. Phúc cho nhà, phúc cho nước, phúc đến sinh dân; Độ cho con, độ cho cháu, độ khắp nòi giống. Từng nghe: Nguồn gốc của Đạo phát xuất từ trời, ...

0
Tam giáo sớ văn hợp lục (q.thượng) – 三教疏文合錄
1

Tóm tắt Tổng hợp những bài sớ văn dùng trong nghi lễ, tiết lễ của 3 tôn giáo Nho, Phật, Đạo: Kiến từ cáo bạch 建祠告白, Phổ khuyến văn 普勸文, Đầu thành quy y 投誠皈依, ...

0
Tam giáo sớ văn hợp lục (q.hạ) – 三教疏文合錄
1

Tóm tắt Tổng hợp những bài sớ văn dùng trong nghi lễ, tiết lễ của 3 tôn giáo Nho, Phật Đạo: Kiến từ cáo bạch 建祠告白, Phổ khuyến văn 普勸文, Đầu thành quy y 投誠皈依, ...

0
Di Đà kinh
1

Phật thuyết A Di Đà kinh (tiếng Phạn: Sukhāvatī-vyūha, tiếng Trung: 佛說阿彌陀經) hay A Di Đà kinh, kinh A Di Đà (tiếng Trung: 阿彌陀經; bính âm: Āmítuó Jīng; tiếng ...

0
Cúng lễ phù chú – 供禮符咒
1

Nội dung gồm: 1. Gồm các bài văn cũng Phật, lễ thánh, lễ Táo quân, lễ Bạch Hổ, lễ tam vị tiên vương, lễ bản mệnh, lễ thiên đài, lễ giải hạn v.v... 2. Trần ...

Việt Lạc Sớ
khoa-pha-m
Register New Account
Reset Password