Phép Thỉnh Chuông

Phép Thỉnh Chuông Vietlacso.com xin gửi tới bạn đọc bài viết  “Phép Thỉnh Chuông” dưới đây để nắm bắt được nghi thức sắm lễ. Hy vọng nội dung tài liệu phục vụ hữu ích nhu cầu làm việc của các bạn. – Nguyện thử chung thanh siêu pháp giới, thiết vi u ám tất gai…

Lễ Tam Nhật Phục Hồn

Lễ Tam Nhật Phục Hồn Vietlacso.com xin gửi tới bạn đọc bài viết  “Lễ Tam Nhật Phục Hồn” dưới đây để nắm bắt được nghi thức sắm lễ. Hy vọng nội dung tài liệu phục vụ hữu ích nhu cầu làm việc của các bạn.    Cúng tạ mộ (Ngoài mộ) ♦ Lễ: 1 nải…

Lễ Tạ Tất Niên

Lễ Tạ Tất Niên Vietlacso.com xin gửi tới bạn đọc bài viết  “Lễ Tạ Tất Niên” dưới đây để nắm bắt được nghi thức sắm lễ. Hy vọng nội dung tài liệu phục vụ hữu ích nhu cầu làm việc của các bạn.    7h Cúng Phật ♦ Lễ: 20 phẩm oản gạo, 3 mâm…

Lễ Khánh Thành Công Ty

Lễ Khánh Thành Công Ty Vietlacso.com xin gửi tới bạn đọc bài viết  “Lễ Khánh Thành Công Ty” dưới đây để nắm bắt được nghi thức sắm lễ. Hy vọng nội dung tài liệu phục vụ hữu ích nhu cầu làm việc của các bạn. Buổi sáng    8h Lễ phần sài khánh trạch ♦…

Lễ Khánh Thành Siêu Thị

Lễ Khánh Thành Siêu Thị Vietlacso.com xin gửi tới bạn đọc bài viết  “Lễ Khánh Thành Siêu Thị” dưới đây để nắm bắt được nghi thức sắm lễ. Hy vọng nội dung tài liệu phục vụ hữu ích nhu cầu làm việc của các bạn. Buổi sáng Lễ phần sài khánh trạch ♦ Lễ: 1…

Lễ Khánh Thành Tam Quan

Lễ Khánh Thành Tam Quan Vietlacso.com xin gửi tới bạn đọc bài viết  “Lễ Khánh Thành Tam Quan” dưới đây để nắm bắt được nghi thức sắm lễ. Hy vọng nội dung tài liệu phục vụ hữu ích nhu cầu làm việc của các bạn. Buổi sáng    8h Cúng Tổ ♦ Lễ: cơi trầu…

Lễ Cầu Siêu. Tiền Phát Hậu Mông Sơn Thí Thực

Lễ Cầu Siêu. Tiền Phát Hậu Mông Sơn Thí Thực Vietlacso.com xin gửi tới bạn đọc bài viết  “Lễ Cầu Siêu. Tiền Phát Hậu Mông Sơn Thí Thực” dưới đây để nắm bắt được nghi thức sắm lễ. Hy vọng nội dung tài liệu phục vụ hữu ích nhu cầu làm việc của các bạn….

02473 000 808