LỄ TẤT NIÊN

LỄ TẤT NIÊN Vietlacso.com xin gửi tới bạn đọc bài viết  “LỄ TẤT NIÊN” dưới đây để nắm bắt được văn khấn. Hy vọng nội dung tài liệu phục vụ hữu ích nhu cầu làm việc của các bạn.   Ý nghĩa: Lễ Tất Niên được tiến hành vào chiều ngày 30 Tết. Trong ngày…

Sớ Cúng Tạ Quá Hoàn Kinh Đàn Tràng I (Tội Do Tâm Tạo)

Sớ Cúng Tạ Quá Hoàn Kinh Đàn Tràng I Vietlacso.com xin gửi tới bạn đọc bài viết  “Sớ Cúng Tạ Quá Hoàn Kinh Đàn Tràng I” dưới đây để nắm bắt được cấu trúc, cách viết một bài văn sớ. Sớ Cúng Tạ Quá Hoàn Kinh Đàn Tràng I nêu rõ họ tên gia chủ,…

Sớ Khai Kinh Nhập Đàn (Giác Đạo Ngụy Ngụy)

Sớ Khai Kinh Nhập Đàn Vietlacso.com xin gửi tới bạn đọc bài viết  “Sớ Khai Kinh Nhập Đàn” dưới đây để nắm bắt được cấu trúc, cách viết một bài văn sớ. Sớ Khai Kinh Nhập Đàn nêu rõ họ tên gia chủ, họ tên thân nhân… Hy vọng nội dung tài liệu phục vụ…

Sớ Cúng Con Trai Trưởng (Từ Dục Quần Lê)

Sớ Cúng Con Trai Trưởng Vietlacso.com xin gửi tới bạn đọc bài viết  “Sớ Cúng Con Trai Trưởng” dưới đây để nắm bắt được cấu trúc, cách viết một bài văn sớ. Sớ Cúng Con Trai Trưởng nêu rõ họ tên gia chủ, họ tên thân nhân… Hy vọng nội dung tài liệu phục vụ…

02473 000 808