Trần Huyền

Khoa cúng Thánh Mẫu

Khoa cúng Thánh Mẫu

Thượng lai văn sớ tuyên bạch vân chu, tấu đối bằng mậu kỷ thần linh, biến hóa tạ bính đinh...

Khoa cúng Sơn Trang

Khoa cúng Sơn Trang

Sắc cầu triệu thỉnh sơn lâm công chúa, mười hai bộ sơn trang, các mán các mường, man ri lừng...

Văn khấn Phóng Sinh

Văn khấn Phóng Sinh

Nghi thức cúng phóng sinh ở nhà hay ở chùa là ví dụ điển hình về giáo pháp căn bản...

Văn khấn chúng sinh

Văn khấn chúng sinh

Lễ cúng chúng sinh hay còn gọi là cúng bố thí cho các cô hồn khi tại thế sa cơ...

Khoa cúng Xe Mới

Khoa cúng Xe Mới

Nếu như trước kia, dân gian vẫn thường quan niệm "con trâu là đầu cơ nghiệp" thì ngày nay, những...

Văn Khấn Sao Mộc Đức

Văn Khấn Sao Mộc Đức

Sao Mộc Đức là phúc tinh trong Cửu Diệu của niên hạn, tốt cho cả nam và nữ. Người được sao...

Văn Khấn Sao Thái Âm

Văn Khấn Sao Thái Âm

Sao Thái âm là một ngôi sao chiếu mệnh trong hệ thống Cửu Diệu. Thực hiện chức năng chiếu mệnh...

Page 1 of 5 1 2 5