Nguyễn Bình

Lễ Tạ Tất Niên

Lễ Tạ Tất Niên

Cúng tất niên là một trong những lễ cúng quan trọng vào dịp cuối năm của người Việt. Theo truyền...

Ý nghĩa của Lễ Cầu Siêu

Ý nghĩa của Lễ Cầu Siêu

1, Cầu siêu (Phật giáo) Cầu siêu trong Phật giáo, pháp sự (Hōji (Nhật: 法事 Hepburn: Hōji?)), pháp yếu (Hōyō (Nhật: 法要 Hepburn: Hōyō?)) hoặc pháp hội (tiếng Trung: 法會/ Fǎ huì) dịch theo nghĩa đen là "sự...

Đặc điểm của Ấn Tam Phủ

Đặc điểm của Ấn Tam Phủ

Tam phủ là danh từ để chỉ ba vị thần thánh trong hệ thống tín ngưỡng Việt Nam gồm: Mẫu Thượng Thiên, Mẫu Thượng Ngàn và Mẫu...

Page 3 of 4 1 2 3 4