Nguyễn Bình

Cách Xem Tướng Người

Cách Xem Tướng Người

Xem tướng người của ông Khổng Minh dạy ra . Dạy xem về XƯƠNG-DA-GAN-MÁT-RUỘT-LÔNG-MỒM-MỎ-MÓNG-RĂNG-SỪNG- CHÂN. Người nào sinh được đắc...

Lễ Tạ Tất Niên

Văn Lễ Trừ Tịch Tất Niên

Tất niên hay cúng Tất niên, Lễ tất niên, tiệc Tất niên là một nghi thức nhằm ghi nhận việc kết thúc một năm và...

Khoa Cúng Tạ Đàn

Khoa Cúng Tạ Đàn

NỘI DUNG KHOA CÚNG TẠ ĐÀN Chuẩn bị mấy mâm cơm, lục cúng để cúng tạ đàn. CỬ HƯƠNG TÁN...

Khoa Cúng Trai Thiên

Khoa Cúng Chúng Sinh

  NỘI DUNG KHOA CÚNG CHÚNG SINH   Quán âm tán:  Lễ thỉnh Ốc Tiêu Diện Nhiên Vương Quán Âm...

Khoa Cúng Trai Thiên

Khoa Cúng Trai Thiên

NỘI DUNG KHOA CÚNG TRAI THIÊN   Khoa cúng này dùng vào các dịp cúng tạ đàn, tạ ân chư...

Page 1 of 4 1 2 4