Sớ Cúng Ông Bà Nội (Đạo Khả Tâm Thông)

Sớ Cúng Ông Bà Nội

Vietlacso.com xin gửi tới bạn đọc bài viết  “Sớ Cúng Ông Bà Nội” dưới đây để nắm bắt được cấu trúc, cách viết một bài văn sớ. Sớ Cúng Ông Bà Nội nêu rõ họ tên gia chủ, họ tên thân nhân… Hy vọng nội dung tài liệu phục vụ hữu ích nhu cầu làm việc của các bạn.

 

 

Nguyên văn:

伏以

道可心通、諸佛源同妙理、法非言說、衆生惟昧難知、眞如界內、本無鏡像之痕、幻化門中、乃有空花之事。疏為越南國..省..縣[郡]...社...村、家堂奉

佛修香設供諷經...事。今弟子...等、惟日拜干

大覺能仁、俯垂炤鑒。

奉為...之香靈。仝承

佛法以私深、全賴經文而解脫。竊念、傳家有序、盂因一本而生、合屬分枝、必是根源而起、辭皈幽寂、兒孫頓覺傷悲、遠出逍遙、後代每興孝感、欲離沈溺、皈投大凳慈尊、思拔苦淪、誦念身籤竹典。玆者本月是日、適臨諱禮、弟子虔誠、和南拜奏

南無十方帝住三唷一切諸佛作大證明。

南無接引導師阿彌陀佛作大證明。

南無大悲靈感應觀世音菩薩作大證明。

南無大悲大顾地藏王菩薩作大證明。筵奉、護法諸天、護教善神、一切眞宰、仝垂憐憫、共接牲生。伏願、不墬四生、托價蓮花之上、免墮六道、常遊實街之堵、分斷生死果因、盡滅冤恩煩惱。仰賴

佛恩、證明之不可思議也。謹疏。

佛曆..歲次...年...月...日時、弟子眾等和南上疏

(疏)奉白佛金章弟子眾等和南上疏

 

Phiên âm:

Phục dĩ

Đạo khả tâm thông, chư Phật nguyên đồng điệu lý; pháp phi ngôn thuyết, chúng sanh duy muội nan tri; chơn như giới nội, bổn vô kính tượng chi ngân; huyển hóa môn trung, nãi hữu không hoa chi sự.

Sớ vị: Việt Nam quốc … Tỉnh … Huyện ( Quận ) … Xã … Thôn, gia đường phụng Phật tu hướng thiết cùng chúng kinh .. sự. Kim đệ tử … đắng. Duy nhật bái can Đại Giác Năng Nhân, phủ thùy chiếu giám.

Phụng vị … chi hương linh.

Đồng thừa Phật pháp dĩ hoằng thâm, toàn lại kinh văn nhi giải thoát.

Thiết niệm: Truyền gia hữu tự, cái nhân nhất bổn nhi sanh; hợp thuộc phân chi, tất thị căn nguyên nhi khởi; từ quy u tịch, nhi tôn đốn giác thương bị; viễn xuất tiêu dao, hậu đại mỗi hưng hiếu cảm; dục ly trầm nịch, quy đầu Đại Giác Từ Tôn; tư bạt khổ luân, tụng niệm thần tiêm trúc điển. Tư giả bồn nguyệt thị nhật, thích lâm húy lễ, đệ tử kiền thành, hòa nam bái tấu:

Nam Mô Thập Phương Thường Trú Tam Bảo Nhất Thiết Chư Phật tác đại chứng minh.

Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật tác đại chứng minh.

Nam Mô Đại Bi Linh Cảm Ứng Quan Thế Âm Bồ Tát tác đại chứng minh.

Nam Mô Đại Bi Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát tác đại chứng minh.

Diên phụng: Hộ pháp chư thiên, hộ giáo thiên thần, nhất thiết chơn tể, đồng thùy lần mẫn, cọng tiếp vãng sanh. Phục nguyện: Bất đọa Tứ Sanh, thác chất Liên Hoa chi thượng, miễn đọa Lục Đạo, thường du bảo thọ chi giai; phân đoạn sanh tử quả nhân, tận diệt oán ân phiền não. Ngưỡng lại Phật ân, chứng minh chi bất khả tư nghì dã. Cần sớ.

Phật lịch … Tuế thứ … niên … nguyệt … nhật thời.

Đệ tử chúng đẳng hoa nam thượng sớ.

BỘ SỚ CÚNG NĂM MỚI ĐẦY ĐỦ 14 LÁ CHỮ QUỐC NGỮ CHO GIA ĐÌNH

Chương trình khuyến mại cực lớn, giảm giá đến 40% cho bộ sớ 14 lá.

SỐ LƯỢNGGIÁ GỐCGIÁ KHUYẾN MẠI
10 – 4980.000₫ 50.000₫
50 – 9970.000₫ 40.000₫
100 – 29960.000₫ 30.000₫
300 – Nhiều hơn40.000₫ 20.000₫

MUA NGAY

Bài viết liên quan

02473 000 808