Sớ Cúng Thù Nguyện I (Tinh Chiếu Quang Thiên)

Sớ Cúng Thù Nguyện I

Vietlacso.com xin gửi tới bạn đọc bài viết  “Sớ Cúng Thù Nguyện I” dưới đây để nắm bắt được cấu trúc, cách viết một bài văn sớ. Sớ Cúng Thù Nguyện I nêu rõ họ tên gia chủ, họ tên thân nhân… Hy vọng nội dung tài liệu phục vụ hữu ích nhu cầu làm việc của các bạn.

Nguyên văn:

伏以

星照光天、信有懇求而赧應、水澄輝月、隨其禱請以遂通。拜疏為越南國...省...縣[郡]...社...村、家居奉

佛明年春首馱供穰星解限、懺悔祈安迎祥請福、事已完隆酬颜禮謝事。今弟子...等、惟日焚香、心誠百拜、恭干

蓮眼聖慈、俯垂炤鑒。竊念、添處塵袤、幸蒙慧日、禱者皮將稽懇、事遂固成、今辰望拜謝恩、齋儀肅謁。茲者...。伏豚、天耳遙通、地心速鑒、酬恩之後、從茲永慶永昌、栽德之終、自此常安帝樂。仰望

佛聖證明之加惠也。諲疏。

佛曆...歲次...年...月...日時。弟子眾等和南上疏

(疏)奉白佛全章弟子眾等和南上疏

Phiên âm:

Phục dĩ

Tinh chiếu quang thiên, tín hữu khẩn cầu nhi báo ứng; thủy trừng huy nguyệt, tùy kỳ đảo thỉnh dĩ toại thông.

Bái sớ vị: Việt Nam quốc … Tỉnh … Huyện ( Quận ) … Xã … Thôn , gia cư phụng Phật minh niên xuân thủ hiến cũng nhượng tinh giải hạn , sám hối kỳ an nghinh tường thỉnh phước , sự dĩ hoàn long thù nguyện lễ tạ sự. Kim đệ tử .. đẳng, duy nhật phần hương, tâm thành bách bái, cung can Liên Nhãn Thánh từ, phủ thùy chiếu giám.

Thiết niệm: Thiêm xử trần hoàn, hạnh mông huệ nhật; nhương giả kiền tường khể khẩn, sự toại viên thành; kim thần vọng bái tạ ân, trai nghi túc yết. Tư giả …

Phục nguyện: Thiên nhĩ dao thông, địa tâm tốc giám; thù ân chi hậu, tùng tư vĩnh khánh vĩnh xương; báo đức chi chung, tự thử thường an thường lạc. Ngưỡng vọng Phật Thánh chứng minh chi gia huệ dã.

Cẩn sớ.

Phật lịch … Tuế thứ … niên … nguyệt … nhật … thời .

Đệ tử chúng đẳng hòa nam thượng sớ.

Dịch Nghĩa:

Cúi nghĩ:

Sao chiếu trời quang, tin có khẩn cầu được báo ứng, nước trong trăng chiếu, tùy người cầu thỉnh mà lưu thông.

Sở tâu: Nay tại Thôn … , Xã … , Huyện ( Quận ) Tỉnh , nước Việt Nam; có gia đình thờ Phật, năm mới đầu Xuân, hiến cúng dâng sao giải hạn, sám hối cầu an, đón lành thỉnh phước, việc đã xong xuôi, xin nguyện lễ tạ. Nay đệ tử … ngày này dâng hương, tâm thành trăm lạy, ngưỡng Thánh Mắt Sen, xót thương chiếu giám.

Nép nghĩ: Sống nơi cõi trần, may được trời tuệ; người cầu chí thành khẩn thiết, việc mới viên thành; giờ này xa lạy tạ ơn, cỗ chay đầy đủ. Nay …

Củi mong: Tai trời thông xa, đất tâm chứng giám; đền ơn hoàn mãn, từ nay mãi tốt mãi vui; bảo đức xong xuôi, suốt đời thường an thường lạc. Cúi lạy Phật Thánh ban cho ân huệ. Kính dâng sớ.

Phật lịch … Ngày … tháng … năm …

Đệ tử chúng con thành kính dâng sớ.

 

 

 

BỘ SỚ CÚNG NĂM MỚI ĐẦY ĐỦ 14 LÁ CHỮ QUỐC NGỮ CHO GIA ĐÌNH

Chương trình khuyến mại cực lớn, giảm giá đến 40% cho bộ sớ 14 lá.

SỐ LƯỢNGGIÁ GỐCGIÁ KHUYẾN MẠI
10 – 4980.000₫ 50.000₫
50 – 9970.000₫ 40.000₫
100 – 29960.000₫ 30.000₫
300 – Nhiều hơn40.000₫ 20.000₫

MUA NGAY

Bài viết liên quan

02473 000 808