Sớ Cúng Đáp Nguyện Lành Bệnh (Vô Thượng Y Vương)

Sớ Cúng Đáp Nguyện Lành Bệnh

Vietlacso.com xin gửi tới bạn đọc bài viết  “Sớ Cúng Đáp Nguyện Lành Bệnh” dưới đây để nắm bắt được cấu trúc, cách viết một bài văn sớ. Sớ Cúng Đáp Nguyện Lành Bệnh nêu rõ họ tên gia chủ, họ tên thân nhân… Hy vọng nội dung tài liệu phục vụ hữu ích nhu cầu làm việc của các bạn.

 

Nguyên văn:

伏以

無上醫王、療救沉菏之術、藥法回生、致効靈應之丹、俯歷蟻忱、仰于霓座。拜疏為越南國... 省...縣[郡]...社...村、家居奉

佛聖上香弒供諷經還病酬顾祈安保命迎祥集福事。今弟子...等惟日仰千

蓮眼之尊、俯鑒葵心之懇。言念、弟子病人、病根經治、庶免無黠之除、体色增衰、未受諸醫之治、賴

佛恩而賜靈丹、放黎庶而施妙藥、病根退減、弱價安索、早蒙活壽延長、敢昧含環緒草、蠲今吉日、列陳香花、虔仗禪和、一誠上達。今則謹俱疏章、和南拜白。

筵奉...仝垂鑒格、共降吉祥。伏颜、佛垂護佑、聖降吉祥、累生棐障以冰消、一切善根而成就。仰賴

佛聖扶持之加惠也。謹疏。

佛曆...歲次...年...月...日時、弟子眾等和南上疏

(疏)奉白佛全章弟子眾等和南上疏

 

 

Phiên âm:

Phục dĩ

Vô thượng Y Vương, liệu cứu trầm kha chi thuật; dược pháp hồi sinh, trí hiệu linh ứng chi đơn; phủ lịch nghĩ thầm, ngưỡng vu nghê tòa.

Bái sớ vị: Việt Nam quốc … Tỉnh … Huyện ( Quận ) … Xã … Thôn, gia cư phụng Phật Thánh thượng hương hiến cúng phúng kinh hoàn bệnh thù nguyện kỳ an bảo mang nghinh tường tập phước sự. Kim đệ tử … đẳng, duy nhật ngưỡng can Liên Nhãn chi tôn, phủ giám quỳ tâm chi khẩn.

Ngôn niệm: Đệ tử bệnh nhân, bệnh căn kinh trị, thứ miễn vô điểm chi trừ; thể sắc tăng suy, vị thọ chư y chi trị; lại Phật ân nhi tứ linh đơn, cứu lê thứ nhi thí diệu dược; bệnh căn thối giảm, nhược chất an thường, tảo mông hoạt thọ diện trường, cảm vị hàm hoàn kết thảo; quyên linh cát nhật, liệt trần hương hoa; kiền trượng Thiền hòa, nhất thành thượng đạt. Kim tắc cẩn cụ sở chương, hòa nam bái bạch …

Diên phụng : … đồng thùy giám cách, cọng giáng cát tường .

Phục nguyện : Phật thùy hộ hựu , Thánh giáng cát tường , lụy sanh nghiệp chướng dĩ bằng tiêu , nhất thiết thiện căn nhi thành tựu . Ngưỡng lại Phật Thánh phò trì chi gia huệ dã . Cẩn sớ .

Phật lịch … Tuế thứ … niên … nguyệt … nhật … thời.

Đệ tử chúng đắng hòa nam thượng sớ.

 

 

Dịch Nghĩa:

Cúi nghĩ:

Vua thuốc tối cao, trị bệnh trầm kha diệu thuật; thuốc tốt hồi sinh, hiệu lực linh ứng viên đơn; cúi đầu thành khẩn, ngưỡng lên pháp tòa.

Sở tầu: Nay có gia đình …ở tại Thôn … , Xã … , Huyện … ,Tỉnh…, nước Việt Nam, vâng lời Phật Thánh, dâng hương hiến cúng tụng kinh lành bệnh, đáp nguyện cầu an bảo vệ tánh mạng, đón lành gom phước. Đệ tử…, hôm nay ngưỡng trông, đấng Tôn Kính Mắt Sen, thương xót lòng thành khẩn thiết.

Nép nghĩ: Đệ tử bệnh nhân, bệnh căn khó trị, sao miễn chướng nạn tiêu trừ; thể sắc càng suy, chưa được lương y chữa trị; mong ơn Phật thầm ban linh đơn, cứu dân đen mà cho thuốc báu; bệnh căn thuyên giảm, thân thể an bình; sớm được tuổi thọ dài lâu, đâu quên ngậm vành kết cỏ; chọn ngày tháng tốt, bày đủ hương hoa; nương sức chúng tăng, tâm thành kính tấu. Nay xin dâng đủ sở văn, kính thành thưa thỉnh.

Cùng xin: … cùng thương chứng giám, ban cho cát tường.

Cúi mong: Phật thương cứu giúp, Thánh ban cát tường, nghiệp chướng bao đời được băng tiêu, hết thảy căn lành thêm thành tựu. Ngưỡng trông Phật Thánh, phò trì ban cho ân huệ. Kính dâng sớ.

Phật lịch … Ngày … tháng … năm …

Đệ tử chúng con thành kính dâng sớ.

BỘ SỚ CÚNG NĂM MỚI ĐẦY ĐỦ 14 LÁ CHỮ QUỐC NGỮ CHO GIA ĐÌNH

Chương trình khuyến mại cực lớn, giảm giá đến 40% cho bộ sớ 14 lá.

SỐ LƯỢNGGIÁ GỐCGIÁ KHUYẾN MẠI
10 – 4980.000₫ 50.000₫
50 – 9970.000₫ 40.000₫
100 – 29960.000₫ 30.000₫
300 – Nhiều hơn40.000₫ 20.000₫

MUA NGAY

Bài viết liên quan

02473 000 808