Sớ Cúng Cầu Con Nối Dõi (Thiên đạo chi đạo)

Sớ Cúng Cầu Con Nối Dõi

Vietlacso.com xin gửi tới bạn đọc bài viết  “Sớ Cúng Cầu Con Nối Dõi” dưới đây để nắm bắt được cấu trúc, cách viết một bài văn sớ. Sớ Cúng Cầu Con Nối Dõi nêu rõ họ tên gia chủ, họ tên thân nhân… Hy vọng nội dung tài liệu phục vụ hữu ích nhu cầu làm việc của các bạn.

 

 

Nguyên văn:

伏以

天道之大、有日月有陰陽、人倫之中、曰夫妻曰父子、欲存乎此、須要可求。疏為越南國. ..省...縣[郡]...社...村、家居奉

佛修香獻供諷經求嗣迎祥集福事。今弟子...等、卽日焚香、心誠拜干

大覺能仁、俯垂炤鑒。言念、琴瑟調和、行藏吉利、但缺多男之賜、未酬精善之徵、虔叩覺皇、恭宣貝典、懺雪夙愆、祈迎新庇、早生智慧童男、遠振門庭閥閱、光天獲慶之祥、膝下承歡之助、當修善果、答謝慈恩、不盡葵心、仰垂蓮目。茲者...伏顙、神通赧應、妙力扶持、愛護常情、使倢鉢花開于樹下、鎔陶下品、俾菩提果發菸家中、姦斯蟄蟄、庭前桂寅蓁蓁、瓜底綿綿、門下槐生郁郁、椿萱之栽培智種、璋瓦之堪續慶生、光顓尊

堂、恩霑

佛祛、家門興旺、夫婦雙全、不忘後赧、敢昧洪麻。實賴佛恩証明之加惠也。謹疏。

佛曆...歲次...年...月...日時、弟子眾等和南上疏

(疏)奉白佛全章弟子眾等和南上疏

 

Phiên âm:

Phục dĩ

Thiên đạo chi đại, hữu nhật nguyệt hữu âm dương; nhân luân chi trung, viết phu thê viết phụ tử; dục tồn hồ thử, tu yếu khả cầu.

Sớ vị: Việt Nam quốc … Tỉnh … Huyện ( Quận ) … Xã … Thôn, gia cư phụng Phật tu hương hiến cúng phóng kinh cầu tự nghinh tường tập phước sự. Kim đệ tử … đẳng, tức nhật phần hương, tâm thành bài can, Đại Giác Năng Nhân, phủ thùy chiếu giám.

Ngôn niệm: Cầm sắt điều hòa, hành tàng cát lợi; đản khuyết đa nam chi tử, vị thù tích thiện chi chưng, kiền khấu Giác Hoàng, cung tuyên bối điển; sám tuyết túc khiên, kỳ nghinh tân tỷ, tảo sanh trí tuệ đồng nam, viễn chấn môn đình phiệt duyệt; quang thiên hộ khánh chi tường, tất hạ thừa hoan chi trợ; đường tu thiện quả, đáp tạ từ ân; bất tận quỳ tâm, ngưỡng thùy Liên Mục.Tư giả …

Phục nguyện: Thần thông báo ứng, diệu lực phò trì; ái hộ thường tình, sử Ưu Bát hoa khai vụ thọ hạ; dung đào hạ phẩm, tỷ Bồ Đề quả phát ư gia trung; chung tư chập chập, đình tiền quế đậu trăn trăn; qua điệt miên miên, môn hạ hòe sanh úc úc, thung huyên chi tài bồi trí chủng, chương ngõa chỉ kế tục khánh sanh; quang hiển tôn đường, ân triệm Phật tổ; gia môn hưng vượng, phu phụ song toàn; bất vong hậu báo, cảm muội hồng hưu. Thật lại Phật ân chứng minh chi gia huệ dã. Cần sớ.

Phật lịch … Tuế thứ … niên … nguyệt … nhật … thời .

Đệ tử chúng đẳng hòa năm thượng sớ.

 

Dịch Nghĩa:

Cúi nghĩ:

Đạo Trời rộng lớn, có nhật nguyệt có âm dương, nhân luân ở trong, gọi vợ chồng gọi phụ tử; muốn được sống còn, nên cần nguyện cầu.

Sở tâu: Nay tại Thôn … , Xã … , Huyện ( Quận ) … , Tỉnh…, nước Việt Nam, có gia đình thờ Phật, dâng hương hiến cúng, tụng kinh cầu con nối dõi, đón lành thỉnh phước. Nay đệ tử … ngày này dâng hương,tâm thành kính lạy, ngưỡng lên Đại Giác Năng Nhân, xót thương chứng giám.

Nép nghĩ: Cầm sắt điều hòa, đến đi tốt đẹp; chi khuyết nhiều trai ban bố, chưa đền chứa thiện điềm hay; cúi lạy Giác Hoàng, kính tuyên kinh điển; sám hối tội khiên, cầu nghinh hộ trợ; sớm sanh trí tuệ đồng nam, vang xa môn định danh giả; trời cao có được cát tường, dưới chân đùa vui giúp đỡ, nên tu quả tốt, đáp tạ ơn từ, bất tận tâm thành, ngưỡng trông chứng giám. Nay …

Cúi mong: Thần thông báo ứng, diệu lực phò trì; thương xót thường tình, khiển dưới gốc cây hoa Ưu Đàm nở; nung đúc loại xấu, khiến quả Bồ Đề kết ở trong nhà; đầy nhà con cháu, trước sân cây quế tốt tươi; nối dõi đời đời, dưới của hòe sanh rạng rỡ; mẹ cha đắp bồi thêm giống trí, gái trai đều kế tiếp mừng sanh; sáng rực tông đường, ôn nhuần Phật Tổ; gia môn thịnh vượng, chồng vợ song toàn; chẳng quên bảo đáp, cảm tạ hồng ân. Ngưỡng lạy ơn Phật chứng minh ban ân huệ. Kinh dâng sở.

Phật lịch … Ngày … tháng … năm …

Đệ tử chúng con thành kính dâng sớ.

 

.

BỘ SỚ CÚNG NĂM MỚI ĐẦY ĐỦ 14 LÁ CHỮ QUỐC NGỮ CHO GIA ĐÌNH

Chương trình khuyến mại cực lớn, giảm giá đến 40% cho bộ sớ 14 lá.

SỐ LƯỢNGGIÁ GỐCGIÁ KHUYẾN MẠI
10 – 4980.000₫ 50.000₫
50 – 9970.000₫ 40.000₫
100 – 29960.000₫ 30.000₫
300 – Nhiều hơn40.000₫ 20.000₫

MUA NGAY

Bài viết liên quan

02473 000 808