Sớ Cúng Mừng Sinh Con (Thiên Cao Địa Mẫu)

Sớ Cúng Mừng Sinh Con

Vietlacso.com xin gửi tới bạn đọc bài viết  “Sớ Cúng Mừng Sinh Con” dưới đây để nắm bắt được cấu trúc, cách viết một bài văn sớ. Sớ Cúng Mừng Sinh Con nêu rõ họ tên gia chủ, họ tên thân nhân… Hy vọng nội dung tài liệu phục vụ hữu ích nhu cầu làm việc của các bạn.

Nguyên văn:

伏以

天高地厚、包含發育無窮、日往月來、炤糴周旋莫測、深功厚德、立芬志以難酬、高樹明燈、敲佛天而微答。疏為越南國...省. . 縣[郡]...社...村、家居奉

佛修香麻供諷經慶生祈安迎祥集福事。今弟子.. . 等、卽日焚香、心誠拜干

大覺能仁、俯垂炤鑒。言念、命承天玭、氣稟陰陽、巍巍手德似泰山、濯濯爾恩如黃水。茲者. . . 伏颜、垂光不負、每施著濟之恩、諸佛証知、帝賜利生之德、令福海以澄清、俾命根而堅固。實賴佛恩証明之加惠也。謹疏。

佛曆..歲次. . .年...月...日時、弟子眾等和南上疏

(疏)奉白佛全章弟子眾等和南上疏

Phiên âm:

Phục dĩ

Thiên cao địa hậu, bao hàm phát dục vô cùng, nhật vãng nguyệt lại, chiếu diệu châu toàn mạc trắc; thâm công hậu đức, lập phân chí dĩ nan thù; cao thọ minh đăng, xao Phật thiên nhi vi đáp.

Sở vị: Việt Nam quốc … Tỉnh… Huyện ( Quận ) … Xã … Thôn, gia cư phụng Phật tu hướng hiến cúng phóng kinh khánh sanh kỳ an nghinh tường tập phước sự. Kim đệ tử … đẳng, tức nhật phần hương, tâm thành bài can, Đại Giác Năng Nhân, phủ thùy chiếu giám .

Ngôn niệm: Mạng thừa thiên địa, khí bẩm âm dương; nguy nguy hồ đức tự Thái Sơn; trục trặc nhĩ ân như Hoàng Thủy. Tư giả…

Phục nguyện: Thùy quang bất phụ, mỗi thí phổ tế chi ân; chư Phật chứng tri, thường tứ lợi sanh chi đức; linh phước hải dĩ trừng thanh, tỷ mạng căn nhi kiên cố. Thật lại Phật ân chứng minh chi gia huệ dã.

Cẩn sớ.

Phật lịch … Tuế thứ … niên … nguyệt … nhật … thời .

Đệ tử chúng đẳng hoa nam thượng sớ.

Dịch Nghĩa:

Củi nghĩ:

Trời cao dày đất, bao hàm sinh trưởng vô cùng; trời đến trăng đi, chiếu tỏ cùng khắp chẳng thiếu; công sâu đức lớn, lập chí thơm thật khó đền; đèn tỏ cây cao, sáng cõi Phật xin báo đáo.

Sở tâu: Nay tại Thôn … , Xã … , Huyện ( Quận ) … , Tỉnh , nước Việt Nam; có gia đình thờ Phật, dâng hương hiến cúng, tụng kinh mừng sinh con, cầu an đón lành thỉnh phước. Nay đệ tử … ngày này dâng hương, tâm thành kính lạy, ngưỡng lên Đại Giác Năng Nhân, xót thương chứng giám.

Nép nghĩ: Mạng vùng trời đất, khí thuộc âm dương, nguy nga đức cả tợ Thái Sơn, dạt dào ơn lành như Hoàng Thủy. Nay …

Cúi mong: Phóng quang chẳng phụ, mỗi bạn cùng khắp ơn sâu; chư Phật chứng tri, thường gieo lợi sanh đức cả, khiến biến phước được lắng trong, giúp mạng căn thêm vững chắc. Ngưỡng trông ơn         Phật chứng minh ban ân huệ. Kính dâng sớ.

Phật lịch … Ngày … tháng … năm …

Đệ tử chúng con thành kính dâng sớ.

 

BỘ SỚ CÚNG NĂM MỚI ĐẦY ĐỦ 14 LÁ CHỮ QUỐC NGỮ CHO GIA ĐÌNH

Chương trình khuyến mại cực lớn, giảm giá đến 40% cho bộ sớ 14 lá.

SỐ LƯỢNGGIÁ GỐCGIÁ KHUYẾN MẠI
10 – 4980.000₫ 50.000₫
50 – 9970.000₫ 40.000₫
100 – 29960.000₫ 30.000₫
300 – Nhiều hơn40.000₫ 20.000₫

MUA NGAY

Bài viết liên quan

02473 000 808