Sớ Cúng Bổn Mạng I (Phương Phi Tiên Nữ)

Sớ Cúng Bổn Mạng I

Vietlacso.com xin gửi tới bạn đọc bài viết  “Sớ Cúng Bổn Mạng I” dưới đây để nắm bắt được cấu trúc, cách viết một bài văn sớ, Sớ Cúng Bổn Mạng I nêu rõ họ tên gia chủ, họ tên thân nhân. Hy vọng nội dung tài liệu phục vụ hữu ích nhu cầu làm việc của các bạn.

 

Nguyên văn:

伏以

芳菲仙女、著大干沙界以威靈、窈窕姿容、遍利塵娑婆而頲現。拜疏為越南國... 省...縣[郡]...社...村、家居奉

佛聖上香獻供...事。今信主...等、惟日焚香、心誠百拜。仰干

聖德威光、俯垂炤鑒。言念、生逢季世、幸獲勝因、感安祥每賴菸乾坤、荷逸樂常蒙菸仙聖。茲者本月吉日、列陳香花煙茶品供。今則謹具疏文、和南拜奏。

西宮王毋本命聖德仙婆炤鑒、本命胎生...歲...金童王女列位女良士良。招財接祿列位最綠。侍從鄣下一切成靈、同垂炤鑒、共降吉祥。伏颜、

聖德魏魏、仙宮蕩蕩、俾弟子以平安、護全家而康泰、四辰利樂安強、八節豐盈大稔。仰賴

聖婆列位扶持之大力也。謹疏。

佛曆..歲次...年...月...日時、弟子眾等和南上疏

(疏)奉白佛金章弟子眾等和南上疏

 

Phiên âm:

Phục dĩ

Phương phi tiên nữ, phổ đại thiên sa giới dĩ oai linh, yểu điệu từ dung, biến sát trần Ta Bà nhi hiển hiện.

Sớ vị: Việt Nam quốc … gia cư phụng Phật Thánh thượng hương hiến cúng sự Kim tín chủ … đẳng, duy nhật phần hương tâm thành bách bái, ngưỡng can Thánh đức oai quang, phù thủy chiếu giám.

Ngôn niệm: Sanh phùng quý thế, hạnh hoạch thắng nhân; cảm an tường mỗi lại ư càn khôn, hà dật lạc thường mông ư Tiên Thánh. Tư già bổn nguyệt cát nhật, liệt trần hương hoa đăng trà phẩm cúng. Kim tắc cần cụ sở văn, hòa nam bài tấu:

Tây Cung Vương Mẫu Bổn Mạng Thánh Đức Tiên Bàn chiếu giảm. Bốn mang thai sanh … tuế …

Kim Đồng Ngọc Nữ Liệt Vị Nương Nương.

Chiêu Tài Tiếp Lộc Liệt Vị Nương Nương, thị tùng bộ hạ nhất thiết oai linh đồng thủy chiếu giám, cọng giáng cát tường.

Phục nguyện: Thánh đức nguy nguy, Tiên cũng đãng đãng; tỷ đệ tử di bình an, hộ toàn gia nhi khang thái; Tử Thần lợi lạc an cường, Bát Tiết phong do anh đại nẫn. Ngưỡng lại Thánh.

Bà liệt vị phò trì chị đại lực dã, cẩn sơ.

Phật lịch … Tuế thứ … niên … nguyệt … nhật …thời .

Đệ tử chúng bằng hoa nam thượng sớ.

 

Dịch nghĩa:

Cúi nghĩ:

Phương phi tiên nữ, khắp muôn ngàn cõi nước với oai linh; yểu điệu dáng hình, hiển hiện nơi Ta Bà đâu cũng có.

Sở tầu: Nay tại Thôn Xã …, Huyện ( Quận ) …, Tỉnh, nước Việt Nam; có gia đình thờ Phật Thánh, dâng hương hiến cúng … Nay tin chủ … ngày này dâng hương, tâm thành trăm lay,ngưỡng trông Thánh đức sáng soi, xót thương chiếu giảm.

Nép nghĩ : Sanh vào đời tốt, may gặp nhân lành; được an bình thảy nhờ nơi càn khó sống vui vẻ thường mang ơn Tiên Thánh. Nay gặp ngày lành tháng tốt, bày đủ hương hoa, đèn trà vật cúng, nay xin dâng trọn sớ văn, tâm thành lạy tấu:

Tây Cung Vương Mẫu Bổn Mạng Thánh Đức Tiến Bà chiếu giám cho bốn mạng sanh vào … , tuổi…

Kim Đồng Ngọc Nữ Các Vị Nương Nương.

Chiêu Tài Tiếp Lộc Liệt Vị Nương Nương, bộ hạ theo hầu, hết thảy hương linh; cùng thương chứng giảm, ban cho cát tường.

Củi mong: Đức Thánh vời vợi, Tiên cung lồng lộng; giúp để từ được bình an, hộ cả nhà đều khương thái; suốt ngày lợi lạc an vui, cả năm dư thừa đầy đủ. Ngưỡng trông Thánh Bà các vị giúp đỡ với năng lực lớn. Xin dâng sở.

Phật lịch … Ngày … tháng … năm …

Đệ tử chúng con thành kính dâng sở.

 

 

 

 

BỘ SỚ CÚNG NĂM MỚI ĐẦY ĐỦ 14 LÁ CHỮ QUỐC NGỮ CHO GIA ĐÌNH

Chương trình khuyến mại cực lớn, giảm giá đến 40% cho bộ sớ 14 lá.

SỐ LƯỢNGGIÁ GỐCGIÁ KHUYẾN MẠI
10 – 4980.000₫ 50.000₫
50 – 9970.000₫ 40.000₫
100 – 29960.000₫ 30.000₫
300 – Nhiều hơn40.000₫ 20.000₫

MUA NGAY

Bài viết liên quan

02473 000 808