Lễ thọ cấp Huynh Trưởng GĐPT tỉnh Bình Định

Vào lúc 05 giờ ngày 15/12/2019 (nhằm ngày 20/11/Kỷ Hợi) Ban Hướng dẫn Phân ban GĐPT tỉnh Bình Định đã trang nghiêm tổ chức lễ thọ cấp Tín – cấp Tập GĐPT tỉnh Bình Định tại Chùa Tỉnh Giáo hội Bình Định.

Buổi lễ được sự chứng minh của: ĐĐ. Thích Thanh Hiển, UV. Ban Hướng dẫn Phật tử Trung Ương, Trưởng Ban Hướng dẫn Phật tử tỉnh Bình Định; ĐĐ. Thích Thị Tấn, UV. Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Định, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Hướng dẫn Phật tử tỉnh; ĐĐ. Thích Nhuận Tín, UV. Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Định, Phó Trưởng Ban Hướng dẫn Phật tử tỉnh; ĐĐ. Thích Quảng Dũng, UVTT. Ban Hướng dẫn Phật tử tỉnh, Trưởng Ban Hướng dẫn Phật tử huyện Hoài Nhơn; ĐĐ. Thích Thông Thái, UV. Ban Thông tin Truyền thông tỉnh, Trưởng Ban Thông tin Truyền thông Tp. Quy Nhơn; ĐĐ. Thích Đức Giáo, UVTT. Ban Hướng dẫn Phật tử tỉnh.

Sự chứng tri của HTr cấp Tín Thị Đông – Huỳnh Trọng Thu, UV. Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, Trưởng Ban Hướng dẫn Phân ban GĐPT tỉnh Bình Định và toàn thể thành viên Ban Hướng dẫn PB. GĐPT tỉnh cùng với 34 Huynh Trưởng thọ cấp Tín – cấp Tập hiện diện.

Trong khoảng trời đất thiêng liêng chuyển giao giữa màn đên và bình minh, tiếng chuông trống bát nhã trầm hùng cung đón những bước chân an lạc của chư Tôn đức chứng minh quang lâm Chánh điện Chùa Tỉnh Giáo hội Bình Định niêm hương bạch Phật, toàn thể đạo tràng đã trang nghiêm đồng tụng tựa kinh Thủ Lăng Nghiêm.

Sau đó, Huynh Trưởng cấp Tín Thị Đông, Trưởng Ban Hướng dẫn PB. GĐPT tỉnh đã thay mặt toàn thể Ban Hướng dẫn dâng lời tác bạch: “Theo Nội quy của GĐPT Việt Nam thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Căn cứ vào phẩm chất đạo đức, quá trình tu học và huấn luyện, năng lực sinh hoạt, tinh thần phục vụ đã hội đủ điều kiện. Sau khi được sự chuẩn thuận của Ban Hướng dẫn Phật tử tỉnh và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bình Định. Hôm nay ngày 15 tháng 12 năm 2019 nhằm ngày 20 tháng 11 năm Kỷ Hợi. Ban Hướng dẫn Phân ban GĐPT tỉnh Bình Định chúng con kính trình lên chư Tôn đức 27 Huynh Trưởng được tân thăng cấp Tập và 07 Huynh Trưởng được tân thăng cấp Tín. Đây là bổn phận, nhiệm vụ, quyền hạn mà Giáo hội đã giao cho hàng ngũ chúng con. Chúng con nguyện tinh tấn làm tròn để dẫn dắt đàn em đi đến mục đích của GĐPT là đào luyện thanh thiếu đồng niên tin Phật thành Phật tử chân chính. Góp phần phụng sự Đạo pháp và xây dựng xã hội.”

HTr cấp Tín Nhật Viễn – Võ Xuân Vĩnh, Chánh Thư ký Ban Hướng dẫn PB. GĐPT tỉnh đã Công bố quyết định xếp cấp Tín cho 07 Huynh Trưởng cấp Tập do Hòa Thượng Thích Nguyên Phước, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh ấn ký và quyết định công nhận xếp cấp Tập cho 27 Huynh Trưởng tập sự do Trưởng Ban Hướng dẫn PB. GĐPT tỉnh ban hành. Và cũng đã tuyên đọc bổn phận, nhiệm vụ quyền hạn của Huynh Trưởng cấp Tín và cấp Tập theo Nội quy Huynh Trưởng GĐPT Việt Nam.

Trước Tam bảo chứng minh, toàn thể Huynh Trưởng tân thăng đã đồng quỳ dâng lời phát nguyện thọ lãnh trách nhiệm của người Huynh Trưởng cấp Tín – cấp Tập GĐPT Việt Nam. Các Huynh Trưởng đã được chư Tôn đức chứng minh gắn cấp hiệu, trao quyết định và Ban Thường trực Ban Hướng dẫn trao giấy chứng nhận thọ cấp.

Anh Trưởng Ban Hướng dẫn PB. GĐPT tỉnh đã thay mặt cho GĐPT Việt Nam công nhận lời phát nguyện và đã có những lời khuyến tấn, dù gặp vạn lần chông gai trở ngại, dù cho muôn trùng phong ba bão táp của cuộc đời, chúng ta nguyện trọn đời không sờn lòng thối chí, không lùi bước trốn chạy. Nguyện vững lòng, bền chí, hy sinh cho tổ chức GĐPT Việt Nam.

Ban Đạo từ tại buổi lễ, ĐĐ. Thích Thanh Hiển đã tán thán tinh thần của quý Huynh Trưởng đã thọ lãnh trách nhiệm cao cả của người Huynh Trưởng GĐPT Việt Nam. Đại Đức chứng minh đã dặn dò, sách tấn và với Huynh Trưởng tân thăng, tiếp tục giữ vững lý tưởng lam trong tim chúng con, cùng chung tay xây dựng tổ chức GĐPT tỉnh Bình Định ngày càng phát triển.

Cũng trong buổi lễ, 36 Huynh Trưởng Trại sinh trúng cách Trại huấn luyện Huynh Trưởng sơ cấp – Lộc Uyển 38, GĐPT Tp. Quy Nhơn đã được trao cấp hiệu Huynh Trưởng sơ cấp, nhằm đánh dấu bước ngoặt quan trọng bắt đầu đến với sứ mệnh của Người Huynh Trưởng GĐPT Việt Nam.

Buổi lễ kết thúc sau khi được chư Tôn đức cử hành nghi thức cầu an, vào lúc mặt trời vừa ló dạng, những Huynh Trưởng tiếp nối sự nghiệp nhà lam trường tồn bắt đầu luồn sinh khí mới cho GĐPT tỉnh nhà.

Những hình ảnh tại buổi lễ:

Theo: phatgiao.org.vn

02473 000 808