Các cơ sở Phật giáo Bạc Liêu tổ chức Vu lan thắng hội, dâng y ca sa và làm từ thiện

Trong nửa đầu tháng 7 âm lịch, các cơ sở Phật giáo trong tỉnh Bạc Liêu lần lượt tổ chức Vu lan thắng hội kết hợp dâng y ca sa lồng ghép trong hoạt động từ thiện nhân đạo.

Lễ hội theo đúng chỉ đạo của Hội đồng trị sự, có sự chứng minh của chư tôn thiền đức các cấp trị sự, đại biểu chính quyền và đông đảo quý Phật tử cùng đồng bào địa phương, tạo được hiệu ứng tâm linh, xã hội tích cực, nhấn mạnh và biểu dương đạo hiếu, thể hiện được vai trò Phật giáo trong đời sống xã hội.

Sự kiện Vu lan tuần tự diễn ra tại các chùa: ngày 07/8/2019 (07/7/Kỷ Hợi) tại chùa Phước An, xã Phong Tân, TX. Giá Rai; ngày 08/8/2019 (08/7/Kỷ Hợi) tại chùa Vĩnh Thạnh, xã Vĩnh Hưng, huyện Vĩnh Lợi; ngày 09/8/2019 tại chùa Vĩnh Hải, xã Vĩnh Hậu A, huyện Hòa Bình, ngày 10/8/2019 (10/7/Kỷ Hợi) tại chùa Từ Quang, ấp Tân Phong, TX. Giá Rai; ngày 10/8/2019 tại chùa Bửu Lâm, xã Ninh Thạnh Lợi, huyện Hồng Dân, ngày 11/8/2019 tại chùa Vân An, TX. Giá Rai; chùa Quan Âm, xã Vĩnh Mỹ B, huyện Hòa Bình ngày 13/8/2019 và ngày 15/8/2019 tại tịnh xá Bửu An, xã Vĩnh Mỹ B, huyện Hòa Bình…

Như vậy, hòa cùng sinh khí lễ hội vu lan thắng hội cả nước, Bạc Liêu đã có những hoạt động giàu ý nghĩa với hình thức tùy hoàn cảnh từng địa phương nơi đạo tràng an tịnh.

Chùa Vân An

Chùa Từ Quang

Chùa Vĩnh Thạnh

Chùa Bửu Lâm

Chùa Vân An

Theo: phatgiao.org.vn

02473 000 808