Tổ đình Nghĩa Phương Nha Trang trang nghiêm tổ chức lễ Tạ pháp An cư Kiết hạ

Sáng ngày 18/8/2019 (18/7/Kỷ hợi) sau 3 tháng an cư kiết hạ thúc liễm thân tâm, trau dồi giới đức, tất cả chư Tôn đức an cư tại Tổ đình Nghĩa Phương Nha Trang, Khánh Hòa đã làm lễ Tự tứ và tạ pháp an cư kiết hạ PL.2563.

Chứng minh và tham dự có: HT. Thích Thiện Tấn – Phó Trưởng Ban trị sự GHPGVN tỉnh Khánh Hòa, Phó Trưởng Môn phong Tổ đình Nghĩa Phương; HT.Thích Như Lưu – Ủy viên Ban Nghi lễ GHPGVN tỉnh Khánh Hòa, TT.Thích Thiện Phước Ủy viên HĐTS, Thư ký BTS GHPGVN tỉnh; Thiền chủ, TT.Thích Thiền Huệ, Ủy viên BTS GHPGVN tỉnh, Giám tự Tổ đình Nghĩa Phương, cùng hơn 20 hành giả an cư tại trường hạ Tổ đình Nghĩa Phương Nha Trang tham dự.

Chính tại trường hạ này hơn nửa thế kỷ qua đã đào tạo chư tôn đức làm cho Tông phong vĩnh chấn, Tổ ấn trùng quang như: cố Trưởng lão HT.Thích Huệ Quang, thành viên HĐCM GHPGVN; cố Trưởng lão HT.Thích Trí Tâm, Phó Pháp Chủ HĐCM GHPGVN; cố HT.Thích Trí Giác, Trưởng BTS GHPG Cổ truyền tỉnh Phú Yên; cố HT. Pháp sư Thích Huệ Đăng, Ủy Viên. Ban Hoằng pháp Trung Ương GHPG Cổ truyền VN, Trưởng Ban Hoằng pháp Trung Phần, HT.Thích Trí Hải – Phó Trưởng Ban Nghi lễ Trung Ương GHPGVN, HT. Thiền sư TS Thích Trí Đức; HT. Thích Trí Tấn, Ni trưởng Thích Nữ Diệu Nguyện…Ban đạo từ HT. Thích Thiện Tấn đã chúc mừng khánh tuế chư tôn đức Tăng được thêm một tuổi hạ, tán thán tinh thần tu học của chư Tôn Đức trong 3 tháng an cư kiết hạ, khuyến tấn các sứ giả Như Lai phấn đấu hơn nữa trong việc tu học, hoằng dương đạo pháp, trên đền bốn ơn sâu dưới cứu giúp ba đường khổ.

Hòa thượng cũng đã sách tấn các hành giã Thọ bát quan trai tại Tổ đình Nghĩa Phương noi theo gương Đại hiếu của đức Mục Kiền Liên nguyện làm con thảo, nhớ lại công ơn cha mẹ sanh thành dưỡng dục để cho chúng ta nên người.

Dịp này bổn tự đã tổ chức lễ Trai tăng cúng dường cầu nguyện quốc thái dân an, cầu âm siêu dương thái.

Theo: phatgiao.org.vn

 

02473 000 808