Quảng Trị: Lễ nhập kim quan Trưởng lão HT.Thích Trí Hải

Sáng nay, 29-7-2019 (nhằm ngày 27-6-Kỷ Hợi), tại tổ đình Sắc tứ Tịnh Quang, thị trấn Ái Tử, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị, Ban Trị sự GHGVN (BTS) tỉnh Quảng Trị và môn đồ pháp quyến đã trang nghiêm cung thỉnh nhục thân cố Trưởng lão HT.Thích Trí Hải, Thành viên HĐCM GHPGVN nhập kim quan.

Chư tôn đức giáo phẩm quang lâm hộ niệm

Quang lâm hộ niệm có Trưởng lão HT.Thích Giác Quang, Phó Thư ký Ban Thường trực HĐCM GHPGVN; HT.Thích Thiện Tấn, Ủy viên Thường trực HĐTS, Trưởng BTS Phật giáo tỉnh, cùng chư tôn đức các tỉnh, thành phố, tỉnh nhà và đông đảo Phật tử tham dự.

HT.Thích Quang Nhuận, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Hoằng pháp T.Ư GHPGVN làm sám chủ đã thực hiện nghi thức trị quan, tẩy trần nhục thân cố Trưởng lão Hòa thượng tân viên tịch, sau đó môn đồ pháp quyến đã cung thỉnh nhập kim quan trong tiếng niệm Phật hộ niệm của chư tôn giáo phẩm HĐCM, HĐTS và toàn thể Tăng Ni Phật tử chúng hội.

Cũng trong sáng nay, Hòa thượng sám chủ và chư tôn đức Ban Nghi lễ đã cử hành nghi thức thỉnh Giác linh an vị và thọ tang.

HT.Thích Quang Nhuận thực hiện nghi sái tịnh kim quan

Kim quan của cố Trưởng lão Hòa thượng an trí tại Giác linh đường tại tổ đình Sắc tứ Tịnh Quang, để Tăng Ni, Phật tử kính viếng, cho tới sáng ngày 4-8 (4-7ÂL) sẽ cung thỉnh nhập bảo tháp trong khuôn viên tổ đình.

Trưởng lão HT.Thích Trí Hải, thế danh Võ Hữu, sinh năm Tân Tỵ (1941) tại làng Phương Lang, xã Hải Ba, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị. Ngài xuất gia tu học tại chùa Hải Đức, cố đô Huế với Đức Đại lão HT.Thích Phước Huệ.

Môn đồ pháp quyến

Trong thời gian hành đạo tại Huế, ngoài chức trách tri sự, trùng kiến chùa Hải Đức, Hòa thượng tham gia nhiệt thành nhiều hoạt động Phật sự tại cố đô cùng với chư tôn đức giáo phẩm Tăng, Ni, đặc biệt là về lĩnh vực công tác từ thiện xã hội, trông coi kiến thiết các tự viện, cơ sở giáo dục của Giáo hội.

Sau khi rời cố đô Huế ra quê nhà Quảng Trị hành đạo, Hòa thượng được suy cử làm Phó Trưởng ban Thường trực BTS Phật giáo tỉnh, đảm nhiệm trụ trì tổ đình Sắc tứ Tịnh Quang, rồi được Trung ương Giáo hội suy tôn Thành viên HĐCM tại Đại hội toàn quốc lần thứ VIII (2017), BTS Phật giáo tỉnh cung thỉnh làm Giáo phẩm Chứng minh; Hòa thượng cũng đã được sơn môn cung thỉnh trụ trì chùa Hải Đức tại cố đô sau khi vị trụ trì tiền nhiệm là HT.Thích Chánh Trí viên tịch.

Do bệnh duyên, Trưởng lão Hòa thượng viên tịch vào lúc 11 giờ ngày 28-7-2019 (nhằm ngày 26-6-Kỷ Hợi), tại tổ đình Sắc tứ Tịnh Quang, trụ thế 79 năm, 55 Hạ lạp.

Cung thỉnh chư tôn giáo phẩm quang lâm Giác linh đường
HT.Thích Quang Nhuận làm sám chủ lễ nhập kim quan
Chư tôn đức cử hành nghi thức trị quan theo truyền thống thiền môn cố đô
Hòa thượng sinh tiền gắn bó với 2 tỉnh Thừa Thiên Huế và Quảng Trị
Nên trong lễ nhập kim quan, chư tôn đức 2 tỉnh đã hiện diện hộ niệm
Chư Ni và Phật tử tham dự thành kính hộ niệm

Duy Sang – Ban TTTT PG Quảng Trị

02473 000 808