Nghi lễ cúng mụ

Cúng Mụ là phong tục cúng tạ ơn và cầu phúc tới các Bà Mụ, những Tiên Nương theo quan niệm dân gian tương truyền phụ trách việc sinh nở và nặn ra đứa trẻ, nghi lễ này thường được tổ chức vào những thời điểm : khi đứa trẻ mới sinh được 3 ngày (ngày đầy cữ), 1 tháng (ngày đầy tháng), 100 ngày (ngày đầy tuổi tôi) và 1 năm (ngày thôi nôi), nhưng thường là 1 tháng (ngày đầy tháng).
Lễ vật dâng cúng gồm có:
13 nắm cơm.
13 con dao nhỏ.
13 ngọn nến đỏ.
13 bông hoa hồng đỏ.
13 lễ tiền vàng.
13 tờ tiền trần.
13 đôi hài.
13 bộ quần áo Mụ.
13 miếng trầu têm cánh phượng.
13 miếng vải đỏ nhỏ có thêu tên đứa trẻ bằng chỉ vàng.
1 mâm cơm cúng.

Chư vị có thể lựa chọn dùng Phần 1 hoặc Phần 2 hành trì

Phần 1 : BÀI KHẤN TRÌNH DÂNG CÚNG MỤ
(KHẤN NÔM)
Con niệm Nam Vô A Di Đà Phật!
Con vạn lạy Trời, con vạn lạy Phật, con vạn lạy chư Phật mười phương.
Con vạn lạy:
Đức Thái Thượng Khai Thiên Hiệu Thiên Kim Quyết Thiên Đình Chí Tôn Vua Cha Ngọc Hoàng Thượng Đế Ngự ở Đế Đình.
Tả Đại Thánh Nam Tào Lục Ty Diên Thọ Tinh Quân.
Hữu Đại Thánh Bắc Đẩu Cửu Hoàng Giải Ách Tinh Quân.
Con vạn lạy các Tòa, các Cung, các Cửa, các Cõi, các Nơi, các Cung Trời Đạo lợi gần xa, cửa Chư Thần, Chư Tiên, Chư Thiên, Chư Thánh, Chư Thủy, Chư Địa, ba mươi sáu Cung Thiên Đình, bảy mươi hai Động Địa Phủ.
Ở cõi vô thường con xin bái yết : Đức Thánh Thành Hoàng Làng, các Quan bản thổ, Đức Long Thần, Thổ Địa, Tiền Chủ, Hậu Chủ, Ngũ Tự Gia Thần, cùng các Quan cai quản tại xứ đất này.
Con lạy, con trình Hội đồng gia tộc bên nội họ : ……………….., bên ngoại họ : …………………….
Cây nhờ từ gốc, lộc cậy từ nhân, trưởng (thứ) nam : …………………………………, cùng với dâu hiền : ………………………………………….. ., thừa huệ lộc Tổ, ơn Trời tiếp độ cho sinh hạ tiểu ún :……………………………………., cho gia trung con được thêm người, thêm lộc niên nay. Hôm nay, ngày…..tháng…..Thiên vận……………………….niên, nhằm ngày đầy tháng của tiểu ún :………………………, gia trung chúng con xin được chắp tay, một chữ tâm đầy : Bái tạ Phật, Trời, Thần Linh, Tiên Tổ, cùng chư vị Tiên Nương. Lòng thành gia chủ chúng con ngụ tại : ………………………………………….. ……..
Là anh sinh, chị đẻ cùng toàn thể gia trung của trẻ trong nhà, xin bái yết các Tòa, chắp tay cúng Mụ. Chiểu theo giới pháp, con xin Phật Trời, cùng Mụ giáng đời, ứng linh đàn lễ, để tiếp nhận lễ đời, cảnh thế cõi đời, tiếp sức, tiếp minh cho trẻ, tiếp khí, tiếp chất để trẻ được hay ăn, chóng lớn, khôn lớn thành người, sáng ngời nhân nghĩa.
Chúng con khuya sớm vun trồng Đạo gia, lập đàn lễ này, con lạy, con mời : Bà Chúa Bào Thai cùng mười hai Bà Mụ :
– Mụ bà Trần Tứ Nương, coi việc sanh đẻ (chú sanh)
– Mụ bà Vạn Tứ Nương, coi việc thai nghén (chuyển sanh)
– Mụ bà Lâm Cửu Nương, coi việc thụ thai (thủ thai)
– Mụ bà Lưu Thất Nương, coi việc nặn hình hài nam, nữ cho đứa bé.
– Mụ bà Lâm Nhất Nương, coi việc chăm sóc bào thai (an thai)
– Mụ bà Lý Đại Nương, coi việc chuyển dạ (chuyển sanh)
– Mụ bà Hứa Đại Nương, coi việc khai hoa nở nhụy (hộ sản)
– Mụ bà Cao Tứ Nương, coi việc ở cữ (dưỡng sanh)
– Mụ bà Tăng Ngũ Nương, coi việc chăm sóc trẻ sơ sinh (bảo tống)
– Mụ bà Mã Ngũ Nương, coi việc ẵm bồng con trẻ (tống tử)
– Mụ bà Trúc Ngũ Nương, coi việc giữ trẻ (bảo tử)
– Mụ bà Nguyễn Tam Nương, coi việc chứng kiến và giám sát việc sinh đẻ.
Chúng con xin thiết lập đàn hoa, tạ ơn các Tòa, tạ ơn Bà Chúa Bào Thai, mười hai Bà Mụ đã cho tiểu ún :………………………………………, được sinh vào cảnh nhà chúng con. Xin trên phê chuẩn, nhận ghi, tạ ơn các đấng Tiên tri, xin chứng tiếng, xin nhận lời, xin độ cho tiểu ún từ ngày hôm nay, ở cảnh thế này, được tròn bóng, tròn vía, phận trẻ khuya sớm xin được nương nhờ Tiên Tổ tộc gia.
Người của các Thầy, của của các Thầy, gia bản của chúng con trong tay các Thầy, con chỉ biết hôm nay, một chữ Tâm đầy, một chữ Đức đủ, một mâm lễ nhỏ, dương trần con xin bày xin tỏ, cầu sức, cầu duyên, cầu minh, cầu huệ, cầu khí chất Thiên nhiên để phận con trẻ sơ sinh lớn lên được mạnh, được khỏe, minh đủ, tuệ đầy thành người nhân nghĩa.
Xin các bà Mụ độ hồn, trợ vía ban cho tiểu ún : ………………………………, được nương bóng Thiên Đình, được các Bà Mụ dạy, các Bà Mụ đỡ, cho trẻ được lộc chữ để học làm người thành người nhân nghĩa.
Tại nơi ăn, chốn ở hôm nay, tai gia chúng con thiết lập đàn hoa, ly lai chủ nhà xin mời chư vị Tiên Nương thay mặt Tiên Mẫu, có sắc, có dấu trợ vía độ hồn cho trẻ. Trên con xin bái tạ Đức Thế Tôn. Dưới tạ chư vị Tiên Nương độ hồn, độ vía vì nhân vì nghĩa lòng thành toàn gia bái tạ các Tòa, cúng Thần, tạ Mụ…!
Con niệm Nam Vô A Di Đà Phật!

Phần 2 :HÓA BÀ KHOA (KHOA CÚNG MỤ)

Hoa lâm khai hách dịch
Đăng quang biến mãn diên
Hương hoa cung chúc đảo
Lục lục hóa bà tiền
Nguyện thùy từ mẫn niệm
Tiểu nhi bảo bình an

Thiết dĩ, pháp duyên phương khải, tín lễ sơ trần,vãng lai khủng thiệp ư đàn tràng. Khiết tịnh nghi bằng ư bí chú, mật trì thất biến thanh tịnh thập phương, tịnh uế chân ngôn cẩn đượng cẩn đương trì tụng.

Nam mô tát đá nẫm tam điểu tam bồ đà câu chi nẫm án chiết lệ chủ lệ chuẩn đề sa bà ha ( 3 lần)
Án bắc đế tra thiên thần na la địa tra sa hạ (7 lần).

Phục đĩ; tam thiên chi thượng duy đạo độc tôn, vạn pháp chi trung, thiêu hương vi chủ. Nhất lô tài khởi, thánh chúng giao tri, dĩ kim phần hương kiền thành cúng dàng.

Tam thập lục Hóa Bà thần quân,Tam Thiên Thượng Thánh thập cực cao chân, tam cung hoàng thái mẫu, thất thập nhị cung tiên nữ đàn nương cập giáng thai, kết thai, hộ thai. Hộ sản, hộ nhũ bộ, hộ tẩy trạt, hộ phòng chư phu nhân, nhị thập tứ khí hóa bà, thập nhị huê chi hóa bà, nhất thiết chư chúng. Trượng thử bảo hương phổ đồng cúng dàng.

Tư thần cẩn tấu vì Việt Nam quốc; …. Tỉnh; … huyện .. Xã; …thôn; y vu gia xứ.

Tín chủ: Phu …. Thê …..
Sinh hoạch hoa chi; ….niên, .. Nguyệt, … Nhật, .. Thời, đắc sinh nam/ nữ Tử, danh vi họ tên: ….

Giải hạn kỳ an, tư bằng thiết lập giải trừ hình xung hoa chi quan sát, hộ mệnh pháp đàn nhất duyên. Cụ trần bạc lễ túc phụng cao chân, đông hoa thanh bạ, kỷ tích thiện chi công huân. Nam cực chu thư, chú trường sinh chi thọ toán, giải trừ quan sát, bảo hựu bình an, bách bệnh tống trừ, chư tai tiêu diệt, tín chủ kiền thành thượng hương phụng thỉnh.

Nhất tâm phụng thỉnh:
Bà Cả Thiên Vương, Bà Hai Thiên Vương, Bà Ba Thiên Vương, Thập Nhị Thời Bà, giáng lâm hoa tọa, nhang hoa thỉnh.

Nhất tâm phụng thỉnh
Thập Nhị Hóa Bà, Cửu Thiên Đô Tiên Thánh Bà, Tam Giới Lục Cung Hoàng Hậu, Thái Mẫu Chân Tiên, Nhất Thiết Hoa Chúa giáng lâm hoa tọa, nhang hoa thỉnh.

Nhất tâm phụng thỉnh:
Thiên Bà, Địa Bà, Thập Nhị Thời Bà, Đầu Bà, Mục Bà, Thủ Túc Bà, Tứ Chi, Bát Mạch, Ngũ Tạng, Ngũ Phủ, Nhị Thập Tứ Tiết, Liệt Vị Thánh Bà, hộ trì hài tử giáng lâm hoa tọa; nhang hoa thỉnh.

Chí tâm quy mệnh lễ thỉnh Tam Thập Lục Hóa Bà Thần Vương, Tam Thanh Thượng Thánh Thập Cực Cao Chân. Tam Cung Hoàng Thái Mẫu. Thất Thập Nhị Cung Tiên Bà.

Cẩn Thỉnh Hoa Gia Phán Quan. Lý Gia, Chu Gia Phán Quan, Ngũ Phương Ngũ Đế Trị Bệnh Phán Quan.

Cẩn Thỉnh Bà Cả Thiên Vương, Bà Hai Thiên Vương, Bà Ba Thiên Vương. Thập Nhị Thiên Tiên Bà. Thiên Đô Tiên Nữ Thánh Bà.

Phụng Thỉnh Ngũ Phương Ngũ Đế Thiên Thánh Bà. Hộ Thai Thần Quân, Địa Thánh Bà, Nhân Thánh Bà, Thủy Thánh Bà. Thần Thánh Bà, Thổ Thánh Bà. Thiên Hoàng Bà, Dưỡng Thai Phu Nhân. Địa Thánh Bà, Tẩy Trạc Phu Nhân. Nhân Thánh Bà, Nhũ Bộ Thai Phu Nhân, Thủy Thánh Bà, Tẩy Diện Phu Nhân Thổ Thánh Bà, Thủ Thai Phu Nhân, Hoa Vương Phụ Mẫu, Hoa Gia Phụ Mẫu, Bào Thai Phụ Mẫu.
Phụng thỉnh

Giáp Tý Vương Văn Lang Thánh Mẫu.
Giáp Tuất Độ Giang Ba Thánh Mẫu.
Giáp Thân Quận Văn Trường Thánh Mẫu.
Giáp Ngọ Vệ Thượng Khanh Thánh Mẫu,
Giáp Thìn Mãnh Phi Khanh Thánh Mẫu,
Giáp Dần Minh Văn Chương Thánh Mẫu.

Lục Nhâm Thánh Mẫu
Thượng Nguyên Lập Thân Thiên Thánh Bà.
Trung Nguyên Kiến Thể Thiên Thánh Bà.
Hạ Nguyên An Hình Thiên Thánh Bà.

Tốn Cung Tứ Lục Nhân Thánh Bà,
Khôn Cung Nhị Hắc Địa Thánh Bà,
Trung Cung Ngũ Hoàng An Thai Thánh Bà.
Càn Cung Lục Bạch Thiên Thánh Bà.
Ly Cung Cửu Tử Hỏa Thánh Bà
Thiên Thân Hộ Thai Đồng Thánh Nương Bà.
Tạo Nhãn Thiên Nữ Thánh Nương Bà.
Đoài Cung Thất Xích Kim Thánh Bà
Cấn Cung Bát Bạch Thần Thánh Bà
Kiến Thiệt Thiên Nữ Thánh Nương Bà
Kiến Nhĩ Thiên Nữ Thánh Nương Bà
Kiến Tỵ Thiên Nữ Thánh Nương Bà
Kiến My Thiên Nữ Thánh Nương Bà

Giám Ý Thiên Nữ Thanh Nướng Bà
Giám Can Thiên Nữ Thánh Nương Bà
Giám Phế Thiên Nữ Thánh Nương Bà
Giám Thận Thiên Nữ Thánh Nương Bà
Giám Tỳ Thiên Nữ Thánh Nương Bà
Giám Xuân Xuân Đáo Hộ Hồn Bà.
Giám Hạ Hạ Đáo Dưỡng Khí Bà
Giám Thu Thu Đáo Thị Hồn Bà
Giám Đông Đông Đáo Huyết Thông Bà

Chuyển Nam Nữ Quyên Tâm Bà
Biến Nam Biến Nữ Từ Thiện Bà
Hóa Ngũ Hành Lục Giáp Linh Thánh Bà
Giám Hiếu Sinh Tâm Thập Nhị Hóa Bà
Duy nguyện, thánh bà giáng lâm hoa tọa. Hương hoa thỉnh.

Nhất tâm phụng thỉnh:
Kim niên, kim nguyệt, kim nhật, kim thời, hư không quá vãng thần tiên tứ trực công tào, trì phan đồng tử dẫn đạo tướng quan, Kim niên đương cai thái tuế …. Vương hành Khiến chí đức tôn thần, …. phán quan, …. hành binh, kim niên chính chiếu …. thái tuế tinh quân. ….. niên bảo mệnh chư vị thần thánh. bản cảnh thành hoàng, bản gia Thổ Địa phúc đức chính thần, định phúc táo quân, hương hỏa hữu cảm nhất thiêt minh thần môn thừa hộ úy tỉnh táo long quan giám trai sứ giả kiên lao địa thần.
Duy nguyện, bất sả uy quang lai giáng đàn tràng thụ tư cúng dàng.
Nhất tâm phụng thỉnh:
Gia tiên cao cao tổ khảo, cao cao tổ tỷ, thúc bá đệ huynh, cô di tỷ muội nhất thiết liệt vị chân linh. Cung thỉnh: (họ cháu bé)… môn đường thượng lịch đại gia tiên, …. môn đường thượng lịch đại gia tiên. Duy nguyện, bảo hộ tử tôn lai giáng đàn tràng thụ tư cúng dàng.
Chư thánh bà hách hách nỗ lực cứu quần sinh giám thử vi thành ý kỳ tốc giáng uy linh.
Bà cả thiên vương thủ hộ phòng
Khu trừ quỷ chúng nhất thời không
Đồng nam đồng nữ thân cung tráng
Chi tiết câu vinh bách mạch thông
Bà hai thiên đế thủ trung ương
Quan sát tòng tư khứ viễn phương
Nhược hữu hung ương giai tẩu tán
Cung kỳ hài tử mệnh diên trường
Bà ba thiên vương thủ hộ thân
Mặc phù hài tử dị thành nhân
Khu trục tà ma quy hải ngoại
Hài đồng quân lại thái bình xuân
Càn thát bà vương tịnh quỷ vương
Ngọc hoàng sắc hạ tống tha phương
Tòng kim hướng vật chư can phạm
Vô tri đồng tử báo an khang

Hướng lai triệu thỉnh ký mộc quang các tự chân gia giai hàm y liệt toại. Giáo hữu an toa chân ngôn cẩn đương trì tụng.

Thánh bà tòng không lai giáng hạ
Nguyện kỳ đan khổn phó hương duyên
Tài văn tuyên diễn diệu chân ngôn
Giáng phó pháp đàn an vị tọa

Án tra ma sa hạ (7 biến).

Ân cần phụng thỉnh chư vị thánh bà, chư vị thần linh, thổ địa… Thị nhật (dạ) kim thời quang giáng hương duyên chứng minh công đức. Dĩ kim tín chủ ….. Kiền cụ hương, hoa, đăng, trà, quả, thực lý đương phụng hiến. Giáo hữu biến thực biến thủy chân ngôn cẩn đương trì tụng.

BIẾN THỰC CHÂN NGÔN

Nam mô tát phạ đát tha nga, đá phạ rô chỉ đế án
tam bạt la tam bạt la hồng (3 biến).

CAM LỘ THỦY CHÂN NGÔN

Nam mô tô rô bà ra , đát tha nga đá ra, đát diệt tha.
Án tô rô tô rô, bát la tô rô, bát la tô rô sa bà ha (3 biến).

PHẢ CÚNG DÀNG CHÂN NGÔN

Án nga nga nẵng tam bà phạ phiệt nhật la hộc (3 biến).

Nam mô phổ cúng dàng bồ tát ma ha tát (3 biến).

Sau nghi thức cúng kính là nghi thức khai hoa còn gọi là “bắt miếng”. Đứa bé được đặt ngay trên bàn giữa, chủ lễ rót trà thấp hương xin phép bắt miếng. Xong, bồng đứa trẻ một tay, tay kia cầm một nhánh hoa điệp (có thể hoa khác) vừa quơ qua, quơ lại trên miệng cháu bé vừa dạy những lời tốt đẹp như sau:

Mở miệng ra cho có bông, có hoa,
Mở miệng ra cho kẻ thương, người nhớ,
Mở miệng ra cho có bạc, có tiền,
Mở miệng ra cho xóm giềng quý mến…

(pháp sự cầm mâm hoa, múa, đọc, rắc hoa)

Tán hương hoa lạc mãn hương diên
Thánh Bà tiền cúng dàng đồng căn sinh dị khí. Tám hoa lâm,

Phúc úc canh phân phương mãn hương diên.
Thánh Bà tiền cúng dàng, trản trản hoàng kim ngạc tán hoa lâm.

Phân phân bạch ngọc bàn mãn hương duyên. Thánh bà tiền cúng dàng. Tịnh nữ ngâm tiên khúc, tán hoa lâm

Đồng nhân xướng thiện tai mãn hương diên. Thánh bà tiền cúng dàng. Tam tuần kinh phụng hiến. Tán hoa lâm

Toái cẩm sái vân đoan, mãn hương diên. Bộ hạ tiền cúng dàng. Đạm bạc thử hương duyên, phân phương mãn tọa tiền.

Duy nguyện, hâm nạp thụ phó cảm ứng tự nhiên thiên trù thực. Vô lượng diệc vô biên. Tùy niệm giai xung túc. Phổ nguyện đồng cúng dàng. Đại thánh giái trừ hạn ách tiêu tai, tiêu tai diên thọ thiên tôn. kim thời lễ tạ, sở hữu sớ văn cần đương tuyên bạch.

Khế thủ chúc kiền điều ngự chủ
kim thân trượng lục độc xưng tôn
Diện như mãn nguyện bạch hào quang
giám sát tư thời kiền đảo ý
kim thời, kim thời khải thỉnh
hữu sớ tuyên đương hạnh đối uy quang cung duy từ thính cẩ đương tuyên bạch.

tuyên sớ.
Thượng lai văn sớ tuyên đọc dĩ chu sớ đối đàn tràng dụng bằng hỏa hóa.

Nam Mô Đăng Vân Lộ Bồ Tát Ma Ha Tát (3 Lần)

BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA TÂM KINH

Quán Tự Tại …………………., tức thuyết chú viết:
yết đế, yết đế, ba la yết đế, ba la tăng yết đế, bồ đề tát bà ha. ma ha bát nhã ba la mật đa. (3 lần).

Pháp sư, sái chuông mõ, tín chủ chặt tiền cho vào mâm gạo

Phục dĩ, huyền ư hữu tượng cần tất ứng, nhi đảo tất thông, thần hóa vô tư, hóa giải quan sát nhi tức tiễn. ngưỡng mông chi thần đức, liệt vị linh quan, các sinh hoan hỷ chi tâm, công bá từ bi chi niệm, tiền giải tố khổn, bất sả thiện công, sủ hung ác dĩ tiền tiêu, tỷ trinh tường nhi biến tập, tín chủ, hài nhi đẳng. phàm tâm dị mộng ư thánh tâm nhân. đạo năng thông thần đạo. dục tiêm linh chúc tất đồn. đầu từ phục nguyện giải trừ quan sát, hung tai. triệu thỉnh nghinh phúc lộc chi vân, thái tòng tư mệnh vị duyên trường tự thị, gia môn hanh thái, phàm chư hạn ách, kim đối đàn tiền kim đương thỉnh giải.

Hoặc ngộ tam tai chi tai kim thời phụng thỉnh giải.
Hoặc ngộ tứ sát chi tai kim thời phụng thỉnh giải.
Hoặc ngộ ngũ mộ chi tai kim thời phụng thỉnh giải.
Hoặc ngộ thái tuế chi tai kim thời phụng thỉnh giải.
Hoặc ngộ lục hại chi tai kim thời phụng thỉnh giải.
Hoặc ngộ hình xung chi tai kim thời phụng thỉnh giải.
Hoặc ngộ thất thương chi tai kim thời phụng thỉnh giải.
Hoặc ngộ cấp cước chi tai kim thời phụng thỉnh giải.
Hoặc ngộ ngũ quỷ chi tai kim thời phụng thỉnh giải.
Hoặc ngộ tứ trụ chi tai kim thời phụng thỉnh giải.
Hoặc ngộ lôi công chi tai kim thời phụng thỉnh giải.
Hoặc ngộ đoản mệnh chi tai kim thời phụng thỉnh giải.
Hoặc ngộ quỷ môn chi tai kim thời phụng thỉnh giải.
Hoặc ngộ kim tỏa chi tai kim thời phụng thỉnh giải.
Hoặc ngộ thiên cẩu chi tai kim thời phụng thỉnh giải.
Hoặc ngộ thiết xà chi tai kim thời phụng thỉnh giải.
Hoặc ngộ kim kê chi tai kim thời phụng thỉnh giải.
Hoặc ngộ thiên la chi tai kim thời phụng thỉnh giải.
Hoặc ngộ địa võng chi tai kim thời phụng thỉnh giải.
Hoặc ngộ táo quân chi tai kim thời phụng thỉnh giải.
Hoặc ngộ diêm vương chi tai kim thời phụng thỉnh giải.
Hoặc ngộ đoạn kiều chi tai kim thời phụng thỉnh giải.
Hoặc ngộ thâm thủy chi tai kim thời phụng thỉnh giải.
Hoặc ngộ lạc tỉnh chi tai kim thời phụng thỉnh giải.
Hoặc ngộ tứ thời chi tai kim thời phụng thỉnh giải.
Hoặc ngộ tứ quý chi tai kim thời phụng thỉnh giải.
Hoặc ngộ thiên điếu chi tai kim thời phụng thỉnh giải.
Hoặc ngộ hòa thượng chi tai kim thời phụng thỉnh giải.
Hoặc ngộ bách nhật chi tai kim thời phụng thỉnh giải.
Hoặc ngộ bạch hổ chi tai kim thời phụng thỉnh giải.
Hoặc ngộ thang hỏa chi tai kim thời phụng thỉnh giải.
Hoặc ngộ dục bồn chi tai kim thời phụng thỉnh giải.
Hoặc ngộ thiên nhật chi tai kim thời phụng thỉnh giải.
Hoặc ngộ tướng quân chi tai kim thời phụng thỉnh giải.
Hoặc ngộ dạ đề chi tai kim thời phụng thỉnh giải.
Hoặc ngộ hạ tình chi tai kim thời phụng thỉnh giải.
Nhất thiết quan sát hung ương kim đương giải kết, khai giải ngũ thần ôn. phù chú chuyển pháp luân, âm dương ly cách biệt, thủy hỏa đoạn càn khôn, gia nội đồng khang thái, nam nữ thọ trường tồn.
Tiêu Tai Giải ách thiên tôn.
Duyên Thọ ích toán thiên tôn
Đại đạo bất khả tư nghì công đức.

Pháp sự cầm mâm gạo tiền xảy 3 lần rồi đọc bài kệ giải kết:

Giải kết giải kết giải oan kết
Giải liễu đa sinh oan trái nghiệp
Tẩy tâm địch lư phát kiền thành
kim đối án tiền cầu giải kết

Giải kết giải kết giải oan kết
Giải liễu tiền sinh oan hòa nghiệp
bách thiên vạn kiếp giải oán thù
Vô lượng vô biến đắc giải thoát

Án sĩ lâm bộ lâm diệt
Ngô kim vị nhữ giải kim tra
án cường trung cường cát trung cát
ma ha hội lý nan thù luật
nhât thiết oan gia ly ngã thân
ma ha bát nhã ba la mật

Nam Mô giải oan kết bồ tát ma ha tát (3 biến)

Đoạn lấy những đồng tiền mặt có chữ rồi đếm theo quy tắc : sinh – lão – bệnh – tử. nếu dư sinh lão thì được, nếu không thì phải chặt tiền lại. khi được sinh lão thì phải bỏ đồng tiền sinh lão đó vào giếng nước ăn. Số còn lại thì hắt ra ngã ba đường.

 

 

BỘ SỚ CÚNG NĂM MỚI ĐẦY ĐỦ 14 LÁ CHỮ QUỐC NGỮ CHO GIA ĐÌNH

Chương trình khuyến mại cực lớn, giảm giá đến 40% cho bộ sớ 14 lá.

SỐ LƯỢNGGIÁ GỐCGIÁ KHUYẾN MẠI
10 – 4980.000₫ 50.000₫
50 – 9970.000₫ 40.000₫
100 – 29960.000₫ 30.000₫
300 – Nhiều hơn40.000₫ 20.000₫

MUA NGAY

Bài viết liên quan

02473 000 808